Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Sipahizade-Evzahü'l-Mesalik (İnceleme-metin-dizin) 

      Kargı İnce, Gamze (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2016)
      Çalışmamız, Evzahü'l-Mesâlik ilâ Marifeti'l-Büldân ve'l-Memâlik adlı yazmanın fonetik, morfolojik ve sözlük bilimsel özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 147 varak 21 satırdan oluşan eser, dil özellikleri ...