Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Temel bir insan hakkı olarak adil yargılanma hakkı 

      Çırak, İsmail Çağlayan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
      2001 yılında Anayasanın 36. maddesinde yapılan değişiklikle Anayasal bir hak haline gelen adil yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ülkemiz hakkındaki mahkumiyetlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturması ...