Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahbaz, Ahmet
dc.contributor.authorTanyeri, Mustafa
dc.date.accessioned2022-01-16T07:39:57Z
dc.date.available2022-01-16T07:39:57Z
dc.date.issued2018-10-31
dc.identifier.citationŞahbaz, A. & Tanyeri, M. (2018). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde İnovasyona Yönelik Tutumlar ve İnovasyon Engelleri: Çanakkale İlinde KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 233-263.en_US
dc.identifier.issn2718-0905
dc.identifier.issn2717-753X
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/usb/issue/40080/476867
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3454
dc.descriptionŞahbaz, Ahmet, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü) ; Tanyeri, Mustafa, (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü)en_US
dc.description.abstractInnovation is a very important tool in increasing companies’ competitiveness and efficiency. The companies – who decrease their costs through innovation- gain advantage such as; prise advantage, awareness and higher quality, against their rivals.SMEs who are the rivals of big companies, must benefit from innovation at their products, processes, marketingmethods and techniques and organization structures. The aim of this study is to determine the SMEs attitudes towards innovation and internal and external factors that prevent/block the innovation applications. The dimensions of the relationship and the relationship between the given factors are tried to be investigated. Forthis, 132 SMEs owners and up level managers’ opinions operating in Çanakkale are collected and analyzed through a questionnaire.en_US
dc.description.abstractİşletmelerin rekabet gücünün ve verimliliklerinin artırılmasında, inovasyon çok önemli bir araçtır. İnovasyon sayesinde maliyetlerini düşürebilen işletmeler; fiyat avantajı, rakipleri karşısında farkındalık ve üstün kalite gibi avantajlar elde edebilmektedir. Büyük ölçekli işletmelerin rakibi durumunda olan KOBİ’ler; ürünlerinde, süreçlerinde, pazarlama yöntem ve tekniklerinde, organizasyon yapılarında inovasyondan faydalanmak durumundadırlar. Çalışmanın amacı; KOBİ’lerin inovasyona yönelik tutumlarının belirlenmesi, inovasyon uygulamalarını engelleyen işletme içi ve dışı faktörlerin tespit edilmesine yöneliktir. Belirtilen bu faktörler arasındaki ilişki ve ilişki boyutları incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Çanakkale ili ve çevresinde faaliyet gösteren 132 KOBİ’nin sahipleri ve çeşitli kademelerdeki yöneticilerinin görüşleri anket uygulaması yöntemiyle alınmış ve analiz edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSmall and Medium Sized Firmsen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectInnovation Attitudesen_US
dc.subjectInnovation Strategiesen_US
dc.subjectInnovation Barriersen_US
dc.subjectKüçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleren_US
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjectİnovasyon Tutumlarıen_US
dc.subjectİnovasyon Stratejilerien_US
dc.subjectİnovasyon Engellerien_US
dc.titleKüçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde İnovasyona Yönelik Tutumlar ve İnovasyon Engelleri: Çanakkale İlinde KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Innovation Barriers and Attitudes towards Innovation at SMEs: A Study on SMEs in Çanakkaleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTroyAcademy (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi)en_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Biga Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümüen_US
dc.institutionauthorŞahbaz, Ahmeten_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record