Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoçinkağ, Mansur
dc.date.accessioned2021-02-19T08:51:11Z
dc.date.available2021-02-19T08:51:11Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.citationKoçinkağ, M. (2020). İmâm Şâfiî’yi Ehl-i Hadis Ekolü İçinde Değerlendirmek Mümkün müdür?.Theosphia Dergisi, 1, 1-13en_US
dc.identifier.issn2757-606X
dc.identifier.urihttps://www.theosophiajournal.com/issue1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3018
dc.descriptionKoçinkağ, Mansur, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı)en_US
dc.description.abstractİmâm Şâfiî’nin ehl-i hadisten olduğuna veya ehl-i hadisin kurucu imâmı kabul edildiğine dair modern bazı iddialar söz konusudur. Bu tür iddialar, büyük oranda Şâfiî’nin hadis ve sünnete yönelik teorik ifadelerine veya daha sonraki kaynaklarda yer alan tarihî bazı rivâyetlere dayanır. Hâlbuki bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaşmak için hicrî üçüncü asırda kaleme alınan hadis ve tarih kitaplarını incelemek gerekir. Biz de bu çalışmada hicrî üçüncü asırda yaşayan ehl-i hadisin eserlerini incelemek suretiyle onun konumunu tespit etmeye çalıştık. Ulaştığımız neticeye göre ehl-i hadis, tarih kitaplarında Şâfiî’nin biyografisine yeterince temas etmemiş, hadis kaynaklarında ondan pek hadis rivayet etmemiş ve ismine dahi nadiren temas etmiştir. Dolayısıyla Şâfiî’nin ehl-i hadisin kurucularından olduğu iddiası bir yana, Şâfiî'nin bu ekole mensup olduğu dahi söylenemez.en_US
dc.description.abstractThere are some modern claims that Imam Shafi‘i is considered to be one of Ahl al-hadith or that he is accepted as the founder of Ahl al-hadith. Such claims are mostly based on the theoretical statements of Shafi‘i regarding hadith and sunnah or some narrations in later sources. However, in order to reach a solid conclusion on this subject, it is necessary to examine hadith and history books specifically written in the third century AH. In this study, we are determined to reveal his position by examining the works written by Ahl al-hadith in the third century AH. According to the result we have reached, Ahl al-hadith did not sufficiently mention the biography of Shafi‘i, neither narrate many hadiths from him, but rarely mentioned his name from time to time. Therefore, it is not very accurate to consider Shafi‘i as a member of this school, let alone being one of the founders of the school.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTheosophia Dergisien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİslam Hukukuen_US
dc.subjectEhl-i Hadisen_US
dc.subjectEhl-i Re’yen_US
dc.subjectŞâfiîen_US
dc.subjectHicrî Üçüncü Asıren_US
dc.subjectIslamic Lawen_US
dc.subjectAhl al-Hadithen_US
dc.subjectAhl al-Ra’yen_US
dc.subjectShāfiʻīen_US
dc.subjectThird Century AHen_US
dc.titleİmâm Şâfiî’yi Ehl-i Hadis Ekolü İçinde Değerlendirmek Mümkün müdür? (***)en_US
dc.title.alternativeIs it Possible to Evaluate Imām Shafi‘ī within Ahl al-Hadith School?en_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-2589-945Xen_US
dc.departmentFakülteler, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.institutionauthorKoçinkağ, Mansuren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record