Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaşar, Mehmet
dc.contributor.authorTosunoğlu, Burak Tuğberk
dc.date.accessioned2015-05-15T06:47:00Z
dc.date.available2015-05-15T06:47:00Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationBaşar, M. ve Tosunoğlu, T. B. (2006). Değer yaratımında iç girişimciliğin değişen boyutu: bilgi girişimcilerinin rolü. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 123-134.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/976
dc.description.abstractSon yıllarda ekonomide küresellesme hızla artmıs ve isletmelerin daha rekabetçi ürünler üretmesini zorunlu kılmıstır. ç girisimcilik olgusu modern dünyanın hızla gelisen piyasa yapılarına bir cevap olarak ortaya çıkmıstır. ç girisimciler, girisimci yetenekleriyle isletme içerisinde yenilikçi ürünler üreten ve süreçler gelistiren çalısanlardır. İç girisimcinin bir projede ortaya koyacagı yaratıcılık, ilgili ürün ya da sürecin üst düzeyde gelistirilmesine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca, iç girisimciler ürün ya da süreçle ilgili en iyi bilgiye ve anlayısa sahip olan kisilerdir. Bilgi yaratımı, isletmelerin basarılı olmasında en önemli yenilik kaynagı olması nedeniyle giderek daha da önemli bir hale gelmektedir. Bu nedenle, bilgiyi toplamayı, gelistirmeyi, paylasmayı, yönetmeyi ve çıkarları dogrultusunda kullanmayı bilen ve anlayan bilgi girisimcilerine önemli derecede ihtiyaç duyulmaktadır. “ ç girisimci dostu” bir isletme olusturmak için, çalısanlara yenilikçi bir çalısma ortamının saglanması en önemli faktördür. Esnek olmayan ve tutucu nitelikteki organizasyon yapıları iç girisimcilik faaliyetlerini engelleyici etkiye sahiptir.en_US
dc.description.abstractRecently, the globalization of economy is growing faster and requires businesses to produce a high competitive product. Intrapreneurship practices have developed in response to the modern world's rapidly changing marketplace. Intrapreneurs are employees who work within a business in an entrepreneurial capacity, creating innovative new products and developing processes for the organization. The intrapreneur's creativity in the project can be tremendously helpful in further developing the process or product for future use. Moreover, they usually possess the most knowledge and understanding of the various issues under consideration. Knowledge creation is becoming increasingly important to that success of organizations because it is the source of most innovation. Therefore, there is an urgent requirement for knowledge entrepreneurs who know how to acquire, develop, share, manage and exploit knowledge and understanding. The single most important factor in establishing an "intrapreneur-friendly" organization is making sure that organization’s employees are placed in an innovative working environment. Rigid and conservative organizational structures often have a stifling effect on intrapreneurial efforts.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectİç girişimcien_US
dc.subjectYeniliken_US
dc.subjectYaratıcılıken_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectIntrapreneuren_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectCreativityen_US
dc.subjectKnowledgeen_US
dc.titleDeğer Yaratımında İç Girişimciliğin Değişen Boyutu : Bilgi Girişimcilerinin Rolüen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR58794en_US
dc.authoridTR102048en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record