Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Coğrafya ve ekonomik büyüme ilişkisi: Panel veri analizi 

      Ataklı Yavuz, Rüya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2016)
      Bu çalışmanın amacı coğrafya ile ekonomik büyümenin ilişkisi olup olmadığının araştırılmasıdır. Ekonomik büyüme, ülkede üretilen mal ve hizmetlerin kapasitesinde yıldan yıla meydana gelen artışları ifade etmektedir. Ekonomik ...