Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDurak, İbrahim
dc.date.accessioned2015-03-24T09:05:04Z
dc.date.available2015-03-24T09:05:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationDurak, İ. (2011). Girişimciliği etkileyen çevresel faktörlerle ilgili girişimcilerin tutumları: bir alan araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 191-213.en_US
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/784
dc.description.abstractSon zamanlarda üzerinde sıkça çalışmalar yapılan kavramlardan birisi de girişimci ve girişimciliktir. Gerek illerin, gerekse ülkelerin gelişmesi her şeyden önce girişimcilik faaliyetlerine ve girişimci özelliklerine bağlıdır. Girişimcilik faaliyetlerinin gelişmesi ülkelerarası gelişmişlik farkını azaltacak ve küresel dünyada ilgili ülkeye rekabet avantajı sağlayacaktır. Bu kapsamda, Türkiye’nin uluslar arası kalkınma yarışında başarılı olabilmesinde girişimcilere ve girişimci faaliyetlere önemli görevlerin düştüğü açıktır. Çalışma çevre illere nazaran ekonomik yönden daha çok gelişmiş olan ve girişimcilik faaliyetlerinin daha fazla gerçekleştirildiği Anadolu kentlerinden birisi olan Kayseri ilini kapsamaktadır. Bu kapsamda araştırma Kayseri’de faaliyet gösteren girişimcilerin demografik özellikleri ve girişimcilik algılarını çevresel faktörler açısından tespit etmeye yöneliktiren_US
dc.description.abstractIn the recent years the concept which is more have been studied is entrepreneur and entrepreneurship. Firstly whether cities and countries for developing is depend on entrepreneurship activities and entrepreneur characteristics. Developing entrepreneurship activities will reduce development difference inter-countries and get competitive advance the relevant countries in the global world. In this extent Turkey’s being successful in international development race is depend on its entrepreneurs and entrepreneurship activities. This paper is including Kayseri one of the Anatolian cities which is more developed in terms economics in comparison with neighboring cities and has more entrepreneurship activities. In this extent the paper is to determine perceptions of entrepreneurs of Kayseri from the point of view environmental and demographic characteristics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevresel faktörleren_US
dc.subjectGirişimcien_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectEnvironmental factorsen_US
dc.subjectEntrepreneuren_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.titleGirişimciliği Etkileyen Çevresel Faktörlerle İlgili Girişimcilerin Tutumları : Bir Alan Araştırmasıen_US
dc.title.alternativeFactors Effect Entrepreneurship: A Case Study Entrepreneur’s Attitudes Intereted in Environmentalen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR48277en_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record