Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBacak, Bünyamin
dc.contributor.authorTunca, Rahime Gonca
dc.date.accessioned2014-08-20T07:44:31Z
dc.date.available2014-08-20T07:44:31Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-07-14
dc.identifier.citationTunca, R. G. (2010). Sosyal dışlanma sorunu ve mücadele yöntemleri (Çanakkale Fevzi Paşa Mahallesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/651
dc.description.abstractSon yıllarda ülkelerin çoğunda ortaya çıkan sosyal dışlanma, Türkiye’de hissedilir boyutlara ulaşmıştır. Sosyal dışlanma kavramı 1970’li yıllardan günümüze kadar değişen sosyo-ekonomik koşulları kapsayarak ülkelere göre farklılaşmaktadır. Kavram, birbiriyle ilişkili, çok yönlü, toplumsal bağların önem kazandığı, temel gereksinimlere olan yoksunluk sürecini ifade etmektedir. Sosyal politikalarla korunma yoluna gidilmekte fakat etkisinin azaltılmasında aksaklıklar yasanmaktadır. Sosyal güvencesizlik ve yoksulluk sorunları da eklenince toplumun büyük bir kısmını içerisine alan bütün ortaya çıkmaktadır. Çalışmada sosyal dışlanma kavramı, Türkiye’de yapılanlar ve Çanakkale’de mahalle örneği ile incelenmiştir. Yoksulluğun yol açtığı, toplumsal yasamda karşılaşılan sorunlar ve hizmetlere ulaşma ile ilgili yapılanlar ön plana çıkmaktadır. Sosyal dışlanmaya; gelir durumu, sosyal güvence ve yaşanılan konut koşullarının da etkide bulunduğu görülmektedir. Bu kapsamda konuyla ilgili alan uygulamasında Çanakkale’de en çok sosyal dışlanmaya maruz kalan bir bölge olan Fevzi Pasa Mahallesinde 200 kisinin katıldığı bir anket çalışması yapılarak mevcut durum ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu sorunun çözümünde basta devletin uygulayacağı sosyal politika tedbirleri ve yerel yönetimlerin soruna daha duyarlı davranmaları etkili olacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal dışlanmaen_US
dc.subjectÇanakkaleen_US
dc.subjectMahalleen_US
dc.subjectSosyal desteken_US
dc.titleSosyal dışlanma sorunu ve mücadele yöntemleri (Çanakkale Fevzi Paşa Mahallesi örneği)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorTunca, Rahime Goncaen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record