Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAktan, Ebru
dc.contributor.authorMutlu, Ebru
dc.date.accessioned2014-08-19T13:36:28Z
dc.date.available2014-08-19T13:36:28Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-06-23
dc.identifier.citationMutlu, E. (2010). Erken çocukluk dönemindeki çocukların (60-72 ay) düşünme düzeylerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/643
dc.description.abstractAraştırmanın genel amacı; okul öncesi öğretmenlerin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının ve 60-72 aylık çocukların eleştirel düşünme düzeylerinin incelenmesidir. Çalışma evrenini, 2009-2010 Eğitim – Öğretim yılı bahar döneminde Çanakkale ili merkez ve 12 ilçesinde yer alan 85 kurumda görev yapan 181’i kadın ve 7’si erkek, toplam 188 okul öncesi öğretmeni ile Çanakkale il merkezinde yer alan kurumlara devam eden 85’i kız ve 72’si erkek, toplam 157 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak üzere, araştırmacı tarafından geliştirilen Erken Çocukluk Döneminde “Düşünme Eğitimi” ile ilgili Öğretmen Tutum Ölçeği ve Erken Çocukluk Dönemindeki (60-72 Ay) Çocuklara Yönelik Düşünme Ölçeği ile mevcut Raven Standart İlerleyen Matrisler Testi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeklere ilişkin değişkenlere göre ayrı ayrı frekans ve yüzdelik dağılımlar belirlenmiş, ölçeklerin Geçerlik ve Güvenirlik analizleri yapılmış, tanımlayıcı istatistik değerleri bulunmuş ve toplam ve alt boyut puanlarının farklılıklarını belirlemek üzere Hipotez Testleri yapılmıştır. Öğretmen tutum ölçeğinin Bartlett değeri 6084,062 ve Cronbach Alfa katsayısı ,9564 olarak bulunmuştur. Çocuklara yönelik düşünme ölçeğinin ise Cronbach Alfa katsayısı ,967 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin, “Düşünme Eğitimi”nin detaylı amaçları konusunda eksik bilgiye sahip oldukları ve geleneksel görüşlerin olumsuz düşünmelerine neden olduğu anlaşılmıştır. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin konuya ilgilerinin daha fazla olduğu ve genel tutumlarının resmi kurumlarda çalışanlara göre daha olumlu olduğu görülmüştür. Çocukların düşünme becerileri üzerinde ise, anne ve babanın eğitim durumunun etkili bir faktör olduğu ve annelerin babalara oranla daha etkin olduğu görülmüştür. Cinsiyetin ise düşünme becerileri üzerinde önemli bir faktör olmadığı bulunmuştur. Erken Çocukluk Dönemindeki (60-72 Ay) Çocuklara Yönelik Düşünme Ölçeği’nin daha üst düzeydeki düşünme becerilerini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve konuya ilişkin bir eğitim programının hazırlanması önerilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectDüşünme eğitimien_US
dc.subjectErken çocukluk dönemien_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectEleştirel düşünmeen_US
dc.titleErken çocukluk dönemindeki çocukların (60-72 ay) düşünme düzeylerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorMutlu, Ebruen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record