Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBalcı, Sibel
dc.contributor.authorKorana, Olcay
dc.date.accessioned2014-08-18T06:25:26Z
dc.date.available2014-08-18T06:25:26Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-06-09
dc.identifier.citationKorana, O. (2010). Türkiye'deki sanat eğitiminin bir yansıması olarak 1977-2009 yılları arasında gerçekleşen sempozyum ve kongrelerin tespiti. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/619
dc.description.abstractÜlkemizde görsel sanatlar (resim-iş) eğitimi alanında yer alan konuların ele alınması ve görülen olumlu ve olumsuz yansımaların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Kongre ve Sempozyumlar da içerik olarak sanat eğitiminin gelişimini sağlaması açısından birçok konuya değinilmiştir. Fakat Türkiye genelinde sanat eğitimi ile ilgili Sempozyum ve Kongreler yeterli sayıda düzenlenmemektedir. Buda sanat eğitiminin gelişimini engellemektedir. Ülkemizde düzenlenmiş olan Sempozyum ve Kongrelerin bir kısmının sunumundan sonra basılı kaynağa dönüştürülmemesi, bu etkinliklerin zaman içerisinde yok sayılmalarına sebep olmuştur. Bu araştırmada; Sempozyum ve Kongrelerin 1977-2009 yılları arasında incelenerek sanat eğitimine etkileri tespit edilmiştir. Araştırmada model olarak “Tarama Modeli” kullanılmıştır. Bu amaçla 1977 yılından günümüze sanat eğitimi tarihi ve gelişimi incelenmiştir. Atatürk’ün sanat eğitimi ile ilgili yapmış olduğu çalışmalara değinilerek, düşüncelerine yer verilmiştir. Tezimde sanatın eğitimin neresinde olduğu, eğitimin de sanatın neresinde yer aldığı değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmada Sempozyum ve Kongreler görsel sanatlar eğitiminin dört temel sorununa ( fiziki şartlar, ders programı, öğretmen yetiştirme ve genel sorunlar) yönelik yapılan araştırmadaki bulgular maddeler halinde görülmektedir. 19772009 tarihleri arasında düzenlenen, sanat eğitimini içine alan Sempozyum ve Kongrelerin tespiti yapılarak incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectSanat bayramıen_US
dc.subjectSempozyumen_US
dc.subjectKongreen_US
dc.subjectYaklaşımen_US
dc.subjectEleştirien_US
dc.titleTürkiye'deki sanat eğitiminin bir yansıması olarak 1977-2009 yılları arasında gerçekleşen sempozyum ve kongrelerin tespitien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorKorana, Olcayen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record