Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Nurettin
dc.contributor.authorSalcan, Erdem
dc.date.accessioned2014-08-18T05:33:01Z
dc.date.available2014-08-18T05:33:01Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009-11-06
dc.identifier.citationSalcan, E. (2009). Assos Athena Tapınağı restorasyonu proje önerisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/618
dc.description.abstractAssos Athena Tapınağı Restorasyonu Proje Önerisi Assos akropolünde yer alan tapınak, kentin koruyucusu olarak bilinen Tanrıça Athena ‘ya adanmıştır. Yapının, M.Ö. 6.yy. da inşa edildiği bilinmektedir. Yapı, Ion düzenine özgü kabartmalı frize sahip olması nedeniyle mimarlık tarihinde özgün bir konuma sahiptir. Geçmişten günümüze Assos’ta yürütülen bu çalışmalar neticesinde, yapının mimari özellikleri genel anlamda tespit edilmiştir ve yayınlanmıştır. Geçen zaman içinde, Arkeoloji bilimi hızlı bir şekilde gelişmiş ve disiplinler arası çalışmalar önem kazanmıştır. Yapıda ait kalıntılarda görülen hızlı tahrip süreci, bu kalıntıların günümüzün teknolojik ve bilimsel hızlı gelişmelerden yararlanılarak, kalıntıların kayıt altına alınmasını ve sanal ortamda belgelenmesini gerektirmiştir. Bu amaçla, 2008 – 2009 yılları arasında, Assos çevresi ve müzelerde yürütülen çalışmalarla yapının günümüze ulaşan parçaları tespit edilmiştir. Bu çalışmalar, bu parçaların bir araya getirildiği ve yapının mimari özelliklerinin 2 ve 3 boyutlu çizimler aracılığıyla gözler önüne serildiği bir katalogun hazırlanması izlemiştir. Bu çalışma kapsamında, yapının mimari yapısı ve inşa detaylarına dair tüm bilgiler 3 boyutlu çizim yardımıyla okuyucunun kolaylıkla anlayabileceği şekilde sunulmuştur. Hazırlanan bu çalışmanın sonraki dönemde yapıda gerçekleştirilebilecek olan koruma ve onarım çalışmaları için bir rehber olması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dor Düzeni, akropol, veritabanı, katalog, koruma, restitüsyon, restorasyon.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDor düzenien_US
dc.subjectAkropolen_US
dc.subjectVeri tabanıen_US
dc.subjectKatalogen_US
dc.subjectKorumaen_US
dc.subjectRestitüsyonen_US
dc.subjectRestorasyonen_US
dc.titleAssos Athena Tapınağı restorasyonu proje önerisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorSalcan, Erdemen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record