Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüzel, Abdurrahman
dc.contributor.authorKanık Uysal, Pınar
dc.date.accessioned2014-08-15T12:36:01Z
dc.date.available2014-08-15T12:36:01Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-05-31
dc.identifier.citationKanık Uysal, P. (2010). İlköğretim okullarında düzenlenen kitap okuma saatlerine ilişkin öğretmen görüşleri: Bir durum çalışması, Sincan ilçesi örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/613
dc.description.abstractNitel olarak yapılan bu çalışmanın amacı “Türkiye Okuyor” projesinin ürünü olan kitap okuma saatlerine ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Veriler Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan 10 ilköğretim okulunda görev yapan 50 sınıf ve branş öğretmeninden elde edilmiştir. Veriler elde edilirken öğretmenlerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sırasında yapılan ses kayıtları daha sonra bilgisayara aktarılarak dinlenip yazıya geçirilmiştir. Görüşme formları daha önceden öğretmenlere dağıtılarak yazılı olarak da cevaplar alınmıştır. Bu görüşmelerde her bir öğretmene yarı yapılandırılmış 20 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen veriler nitel araştırma tekniğinin gerektirdiği şekilde değerlendirilmiştir. Kitap okuma saatleri, öğretmenler tarafından olumlu bulunmakta, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bir fırsat olarak görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı kitap okuma saatlerini iyi düşünülmüş bir proje olarak bulmakta ancak uygulamada birtakım problemlerle karşılaştıklarını ifade etmektedirler. Ders müfredatının yoğun olduğunu ve kitap okuma saatlerinin bu yüzden ihmal edildiğini dile getiren öğretmenler, bunun kadar önemli bir uygulamanın aralara sıkıştırılmasını doğru bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılardan bir kişi hariç hepsi kitap okuma saatlerine devam edilmesini istemekte, kitap okuma saatlerinin kitap okuma tutumunu ve kitap sevgisini olumlu yönde etkilediğini, öğrencilerin geçmişe oranla daha çok kitap okuduğunu belirtmektedirler. Katılımcılar uygulamada yaşanan sorunları; uygulamanın takibinin yapılmaması, öğrencilerin kitap getirmemeleri, ders yoğunluğu- müfredatın yetişmemesi ve dikkat dağınıklığı olarak nitelendirmişlerdir. Öğretmenler yaşanılan bu sorunlara ve kitap okuma saatlerinin geliştirilmesine yönelik çözüm önerilerinde; kitap sayılarının arttırılması, öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi, uygulamanın takibinin yapılması, öğretmen yeterliliğinin arttırılması ve kitap okuma saatlerinin ders niteliğine kavuşması gerektiğini dile getirmişlerdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkumaen_US
dc.subjectOkuma alışkanlığıen_US
dc.subjectKitap okuma saatien_US
dc.titleİlköğretim okullarında düzenlenen kitap okuma saatlerine ilişkin öğretmen görüşleri: Bir durum çalışması, Sincan ilçesi örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorKanık Uysal, Pınaren_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record