Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖrnek, Ali Şahin
dc.contributor.authorŞarman, Siyret Ayas
dc.contributor.authorAzazi, Hasan
dc.date.accessioned2021-11-24T11:20:44Z
dc.date.available2021-11-24T11:20:44Z
dc.date.issued2021-01-23
dc.identifier.citationÖrnek, A. Ş. , Şarman, S. A. & Azazi, H. (2021). ÇALIŞAN ÇOCUKLAR GERÇEĞİ: HATAY İLİ ÖRNEĞİ . Management and Political Sciences Review , 2 (2) , 182-220.en_US
dc.identifier.issn2636-8684
dc.identifier.issn2791-6529
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/mpsr/issue/60022/852125
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3350
dc.descriptionÖrnek, Ali Şahin, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü) ; Şarman, Siyret Ayas, (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü) ; Azazi, Hasan, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü)en_US
dc.description.abstractGeçmişten günümüze ucuz işgücü olarak görülen çocuk işçiler kültürel, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle önlem alınması gereken sorun alanlarının başında gelmektedir. Çocukları çalışmaya iten etmenler arasında psikolojik, sosyolojik, ekonomik pek çok faktör yer almaktadır. Çalışmamızda; Hatay’da sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan çocukların demografik, ailevi, eğitim ve çalışma koşulları ve geleceğe ilişkin beklentileri incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak literatür taraması yapılarak kavramsal ve teorik çerçevesi ele alınmıştır. Daha sonra Hatay ili içerisinde sanayide çalışan çocuklara anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek çocukları çalışmaya iten nedenlerin sosyolojik, psikolojik ve ekonomik gerekçeleri ile çocuklar üzerinde yarattığı durumlar araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractChild laborers who are considered cheap labor force bring out economic and social challenges from past to present. Therefore, it is one of the main problems that need to be remedied with due precautions. Among the factors that force children to work are psychological, sociological, and economic reasons. The demographic and domestic life of children that work in the industry of Hatay Province as well as their education and work conditions and expectations about the future are examined in our study. We first set the conceptual and theoretical settings by reviewing the literature, which is followed by a survey on the children who work in the industry within the borders of the Hatay Province. The sociological, psychological, and economic reasons that lead children to work as well as their impact on them are investigated by analyzing the obtained data.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇalışan çocuklaren_US
dc.subjectÇocuk işçien_US
dc.subjectSosyal çalışmaen_US
dc.subjectHatay ili örneğien_US
dc.subjectChild Laboren_US
dc.subjectChild employeeen_US
dc.subjectSocial Laboren_US
dc.subjectCase in Hatay provinceen_US
dc.titleÇalışan Çocuklar Gerçeği: Hatay İli Örneğien_US
dc.title.alternativeThe Reality of Working Children: Hatay Province Sampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-2217-6878en_US
dc.authorid0000-0002-1868-8283en_US
dc.authorid0000-0003-4241-9857en_US
dc.relation.ispartofManagement and Political Sciences Reviewen_US
dc.departmentFakülteler, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.institutionauthorÖrnek, Ali Şahinen_US
dc.institutionauthorAzazi, Hasanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record