Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSeçtim, Hafize
dc.contributor.authorErkul, Hüseyin
dc.date.accessioned2021-11-23T13:23:18Z
dc.date.available2021-11-23T13:23:18Z
dc.date.issued2021-01-23
dc.identifier.citationSeçtim, H. & Erkul, H. (2021). Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Akademik Personelin Ceza Soruşturmaları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Danıştay Birinci Daire Kararları Örneği. Management and Political Sciences Review, 2 (2), 34-68.en_US
dc.identifier.issn2636-8684
dc.identifier.issn2791-6529
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/mpsr/issue/60022/850632
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3345
dc.descriptionSeçtim, Hafize, (ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Doktora Programı Mezunu) ; Erkul, Hüseyin, (ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)en_US
dc.description.abstractYükseköğretim kurumlarında (üniversitelerde) görev yapan akademik personelin (öğretim elemanlarının) görevi sırasında ya da görevleriyle ilgili işledikleri adli suçlardan ötürü uygulanacak ceza soruşturmalarında uyulacak usül ve esaslar, özel yasayla hüküm altına alınmıştır. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personelin ceza soruşturmaları özel kanun olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi (c) fıkrası ile düzenlenmiş ve düzenleme 6764 sayılı Kanun ve 7243 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personelin ceza soruşturmalarının yürütülmesi ve karar aşamasında; 2577 sayılı İdari Yargılama Usül Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yöneticiler ve soruşturmacılar tarafından yeterince bilinmemesi nedeniyle eksik inceleme, usül hatası, illiyet bağı kurulamaması, yetkisiz kurul ve neden (gerekçe)-konu (karar) ortaya konulamaması hem adaletin tecellisini geciktirmekte hem de maddimanevi zararlara yol açmaktadır. Araştırmada; Danıştay Birinci Daire kararları örnekleri incelenerek durum tespiti yapılmış, sorunlar ortaya konulmuş ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmiştir.en_US
dc.description.abstractProcedures and principles to be followed in penal investigations to be applied by academic staff working in higher education institutions (universities) due to penal offenses committed during their duties or related to their duties are stipulated by special law. Penal investigations of academic staff working in higher education are regulated by the paragraph (c) of Article 53 of the Higher Education Law No.2547, which is a special law, and the regulation has been rearranged by Law No. 6764 and Law No. 7243. Conducting penal investigations and decisionmaking of academic staff working in higher education; Due to the lack of sufficient knowledge of the administrators and investigators of the Administrative Trial Procedure Law numbered 2577 and the Turkish Penal Code numbered 5237, incomplete examination, procedural error, failure to establish a causal link, failure to present an unauthorized board and cause (reason)-subject (decision) both delays the manifestation of justice and It causes material and moral damages. In the research; By examining the examples of the decisions of the First Chamber of the Council of State, situation determination and problems were presented and solutions were offered for these problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYükseköğretim Kurumlarıen_US
dc.subjectAkademik personelen_US
dc.subjectCeza soruşturmasıen_US
dc.subjectDanıştayen_US
dc.subjectDanıştay Birinci Daireen_US
dc.subjectAcademic staffen_US
dc.subjectPenal investigationen_US
dc.subjectCouncil of Stateen_US
dc.subjectFirst Chamber of the Council of Stateen_US
dc.titleYükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Akademik Personelin Ceza Soruşturmaları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Danıştay Birinci Daire Kararları Örneğien_US
dc.title.alternativeA Qualitative Research on Penal Investigations of Academic Staff Who Work in Higher Education Institutions: The Case of the Decisions of the First Chamber of the Council of Stateen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-8671-0828en_US
dc.authorid0000-0002-8856-696Xen_US
dc.relation.ispartofManagement and Political Sciences Reviewen_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record