Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Arda
dc.date.accessioned2021-11-11T13:19:05Z
dc.date.available2021-11-11T13:19:05Z
dc.date.issued2020-12-31
dc.identifier.citationAydın, A. (2020). Etlik Piliç Refahının Tespitinde Yeni Nesil Teknolojik Sistemlerin Önemi . Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 47-60.en_US
dc.identifier.issn2717-8285
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/59169/810692
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3316
dc.descriptionAydın, Arda, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü)en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın ana amacı, yeni nesil teknolojilerin ve yöntemlerin etlik piliçlerin refah seviyelerini belirlemek için nasıl kullanıldığını belirlemektir. İnceleme için sorulan ilk soru, "Hangi teknolojiler refahla ilgilidir?” İkinci soru ise, bu teknolojik sistemler ile etlik piliçlerin refah düzeyi belirlenebilir mi?" Etlik piliçlerin değerlendirilmesi için kullanılan Refah Kalitesi® protokolü, kullanılan teknolojik sistemlerin analiz edilmesi için bir çerçeve olarak kullanılmıştır. Araştırmada, Web of Science ve Scopus veri tabanlarından elde edilen hakemli makaleler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre, refah kalitesi protokolü içinde yer alan “İyi sağlık” ilkesi, yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı çalışmalarda ele alınan ana kriterken, en az gözlemlenen ilke “iyi beslenme” ilkesi olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada aynı zamanda teknolojik sistemlerin kullanımlarına göre (konum, üretim sistemi ve ölçülen değişkenler) değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, yeni nesil teknolojilerin ana odak noktasının etlik piliç tesisleri ile ilgili sorunlar olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte piliçlerin serbest dolaştığı sistemlere, mezbahalara ve taşıma sorunlarına daha az dikkat edildiği görülmektedir. Yeni nesil teknolojilerin kullanımı ile elde edilen değerli çıktılar göz önüne alındığında, bu teknolojilerin etlik piliç üretiminde kullanımı, çiftçi adaptasyonunu da dikkate alarak teşvik edilmeye devam edilmelidir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to define how new generation technologies and methods are being utilized to determine the broiler welfare. The first question asked for the study is "Which technologies are related to broiler welfare?” Second one is “These technological systems can detect the broiler welfare level?" The Welfare Quality protocol, used for the evaluation of broilers, was used as a gold standard for analysing the technological systems used. In the research, peer-reviewed articles obtained from Web of Science and Scopus databases were used. According to the data obtained as a result of the study, the principle of "good health" included in the welfare quality protocol was the main criterion addressed in studies using new generation technologies, while the least observed principle was determined as the principle of "good nutrition". In this study, the evaluation of technological systems according to their usage (location, production system and measured variables) was also performed. The findings reveal that the main pivotal of the new generation technologies is the problems related to broiler farming houses. However, less attention seems to be paid to free-range broiler farming, abattoir and transportation problems. Considering the precious outcome achieved by the use of the new generation technologies, the utilizing of these technologies in poultry farming must keep to be hearten, by taking into account farmer adaptation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHayvan refahıen_US
dc.subjectOtomatik tespiten_US
dc.subjectSes analizien_US
dc.subjectGörüntü işlemeen_US
dc.subjectHayvan sağlığıen_US
dc.subjectAnimal welfareen_US
dc.subjectAutomatic detectionen_US
dc.subjectSound analysisen_US
dc.subjectImage processingen_US
dc.subjectAnimal healthen_US
dc.titleEtlik Piliç Refahının Tespitinde Yeni Nesil Teknolojik Sistemlerin Önemien_US
dc.title.alternativeThe Eminence of New Generation Technological Systems in Determining Broiler Welfareen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-9670-5061en_US
dc.relation.ispartofLapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinalari ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.institutionauthorAydın, Ardaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record