Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGür, Engin
dc.contributor.authorGündoğdu, Mehmet Ali
dc.contributor.authorŞeker, Murat
dc.date.accessioned2021-11-11T11:22:20Z
dc.date.available2021-11-11T11:22:20Z
dc.date.issued2020-12-31
dc.identifier.citationGür, E. , Gündoğdu, M. A. & Şeker, M. (2020). Lapseki Ekolojisinde Yaygın Bir Şekilde Yetiştirilen Şeftali Çeşitlerinin Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi . Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi , 1 (2) , 90-100.en_US
dc.identifier.issn2717-8285
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/59169/834555
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3312
dc.descriptionGür, Engin ; Gündoğdu, Mehmet Ali ; Şeker, Murat, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü)en_US
dc.description.abstractBu araştırma, 2020 yılında Çanakkale ilinin Lapseki ilçesindeki üretici bahçelerinden alınan şeftali çeşitlerine ait meyvelerde yürütülmüştür. Pomolojik analizleri yapılan şeftali çeşit ve genotipleri: Isabella, Merril Gem Free, Royal Glory, Royal Gem, Extreme Glow, Summer Red, Glohaven, Crest Haven, Extreme July, Red Elegant, J. H. Hale, Extrem486, Extrem568, Royal Jim, Black Abdos ve Sırrı’dır. Çeşitlerin meyve ağırlıkları 154,53–485,0 g, meyve sertlikleri 0,84–10,79 kg/cm2; suda çözünür kuru madde miktarları %7,53–%14,50; tire edilebilir toplam asit içerikleri ise 0,26–1,24 g/100mL arasında değişmiştir. Bu bölgede yetiştirilen şeftali çeşitlerinin coğrafi işaret tescilinin yapılarak ulusal ve uluslararası pazarlarda marka değerinin oluşturulması için bu tür çalışma sonuçları büyük önem taşımaktadır. Çalışma ile bu çeşitlerin bazı kalite parametreleri belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out in the fruits belonging of various peach varieties of commercial orchards located in Lapseki county of Çanakkale province. The varieties and genotypes of peaches are as follow: Isabella, Merril Gem Free, Royal Glory, Royal Gem, Extreme Glow, Summer Red, Glohaven, Crest Haven, Extreme July, Red Elegant, J. H. Hale, Extrem486, Extrem568, Royal Jim, Black Abdos and Sırrı. The fruit weights of the varieties ranged from 154,53 to 485,0 g; fruit hardnesses from 0,84 to 10,79 kg/cm2 ; water-soluble dry matter contents from 7,53% to 14,50%; acid contents from 0,26 to 1,24 g 100mL-1. The results of such studies are great importance in order to make a brand value in national and international markets by registering the geographical indication of peach varieties grown in this region. Some quality parameters of these cultivars were determined with this research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPrunus persica L.en_US
dc.subjectKaliteen_US
dc.subjectCoğrafi işareten_US
dc.subjectPrunus persica L.en_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectGeographical indicationen_US
dc.titleLapseki Ekolojisinde Yaygın Bir Şekilde Yetiştirilen Şeftali Çeşitlerinin Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of Pomological Characteristics of Peach Varieties Extensively Cultivated in Lapseki Ecologyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-4668-1206en_US
dc.authorid0000-0002-5802-5505en_US
dc.authorid0000-0002-6886-0547en_US
dc.relation.ispartofLapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüen_US
dc.institutionauthorGür, Enginen_US
dc.institutionauthorGündoğdu, Mehmet Alien_US
dc.institutionauthorŞeker, Muraten_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record