Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYargı, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2021-09-06T11:30:26Z
dc.date.available2021-09-06T11:30:26Z
dc.date.issued2019-09-18
dc.identifier.citationYargı, M. A. (2019). Suudi Arabistan’daki Mehir Uygulamalarına Dair Bir İnceleme. Kilitbahir, (15), 229-294en_US
dc.identifier.issn2687-2692
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir/issue/48813/621442
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3245
dc.descriptionYargı, Mehmet Ali, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Suudi Arabistan’da mahkemelere ve sosyal hayata yansıyan birçok yönüyle mehre ilişkin uygulamalar ele alınmıştır. Mehrin kimin hakkı olduğu, kime verildiği, “başlık parası”na veya “kalın”a benzeyip benzemediği, alt ve üst sınırının ne olduğu, peşin veya veresiye; resmî veya gayriresmî belirlenmesinin sonuçları, geline ve ailesine damadın gönderdiği hediyelerin mehirden sayılıp sayılmayacağı ve mehrin aile hayatındaki işlevi gibi hususlar incelenmiştir. Mehrin aile birliği kurulurken önemli olduğu kadar onun korunmasında, eşler arasında hak ve sorumluluk bakımından dengenin sağlanmasında ve evlilik birliği sona erecekse adaletli bir şekilde sona ermesinde önemli bir işleve sahip olduğu görülmüştür. Bu bakımdan bu çalışma aile hukukunda mehrin önemli bir rol oynadığı İslam hukukunun sistemini, ona dayanmaksızın aile hukukunu düzenleyen diğer hukuk sistemleriyle karşılaştırmak isteyenlere önemli bir imkân sunmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis paper deals with different aspects of dower (sadaq, mahr) applications and their impact on courts and social life in Saudi Arabia. And studies what is the dower, who is entitled to it, who receives it, and its likeness and lack of it to the "Bashlik" and "kalin" terms which are used by Turks, the less and the more, its consequences if it was named hastily and recently or secretly and publicly, its relationship with the gifts sent by the husband to his wife and her family and its role in the rights of spouses in married life and so on. It appears through the research that the dower has a great role in the formation of justice between spouses in the rights and duties when the formation of the family and its sustainability and termination. Therefore, the research provides those who want to compare the system in which the dower plays an important role in family law with other legal systems that regulate it and do not depend on the dower.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSuudi Arabistanen_US
dc.subjectAile hukukuen_US
dc.subjectMehiren_US
dc.subjectMihren_US
dc.subjectBaşlıken_US
dc.subjectKalınen_US
dc.subjectHediyeen_US
dc.subjectDestimanen_US
dc.subjectEvliliken_US
dc.subjectBoşanmaen_US
dc.subjectSaudi Arabiaen_US
dc.subjectfamily lawen_US
dc.subjectMahren_US
dc.subjectSadaqen_US
dc.subjectDoweren_US
dc.subjectDowryen_US
dc.subjectMarriageen_US
dc.subjectGiften_US
dc.subjectDivorceen_US
dc.titleSuudi Arabistan’daki Mehir Uygulamalarına Dair Bir İncelemeen_US
dc.title.alternativeA Review of Dower (Mahr) Practices in Saudi Arabiaen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-1899-5950en_US
dc.relation.ispartofKilitbahir (İlahiyat Fakültesi Dergisi)en_US
dc.departmentFakülteler, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.institutionauthorYargı, Mehmet Alien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record