Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKekeç Morkoç, Dilek
dc.contributor.authorOkcu, Oktay
dc.date.accessioned2020-10-13T07:16:58Z
dc.date.available2020-10-13T07:16:58Z
dc.date.issued2017-12-15
dc.identifier.citationKekeç Morkoç, D., Okcu, O. (2017). Çalışma Mekanlarının ve Büro Mobilyalarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesine Yönelik bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6 (3), 422-434.en_US
dc.identifier.issn2147-345
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2826
dc.descriptionKekeç Morkoç, Dilek, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü) ; Okcu, Oktay, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü)en_US
dc.description.abstractErgonomi, insan ile kendi çalışma çevresi arasındaki ilişkinin bilimsel etüdüne denir. Gelişen teknoloji ve hızla artan olanaklarla birlikte, bugün pek çok işin yönetilmesi mekân ve bürolardan yürütülmektedir. Mekân ve bürolarda kullanılan eşyaların (özellikle mobilyaların) çalışanların verimliliğini arttırması bakımından son derece önemlidir. Bu çalışma da, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi idari ve akademik personeline ait çalışma mekânları ile büro mobilyalarından masa, sandalye ve vd. ekipmanların ergonomik yönden çalışma koşullarına uygunluğunun belirlenmesi amaçlanmakta ve büro mobilyalarının ergonomik açıdan önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda, akademik ve idari personelin, çalışma mekânları ile büro mobilyalarının ergonomik kriterlere uygunluğu, 3 ana başlık altında soru gruplarından oluşturulan bir anket uygulanarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışma mekânlarının ergonomik yönden uygun olup olmadığı, çalışanların çalışma mekânlarında ne gibi sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Akademik personel ile idari personel aynı soru gruplarında farklı yanıtlar vermiştir. Bürolarda dekorasyon uyumu sorunu vardır. Katılımcıların bel ve sırt ağrısı şikâyetleri vardır. Mevcut büro ve mekân mobilyalarının çalışanlar için ergonomik olmadığı sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractErgonomics is a scientific study of the relationship between people and their working environment. Today, the management of many jobs is carried out in the rooms and offices, along with the developing technology and rapidly increasing possibilities, The products used in the rooms and offices (especially the furniture) are extremely important in terms of increasing the productivity of the employees. In this study, it is aimed to determine the working places of Çanakkale Onsekiz March University administrative staff and the suitability of table, chair and similar equipment from office furniture to the ergonomics working conditions. This study is to reveal once again the ergonomic importance of office furniture to be produced. In line with this aim, compliance with the ergonomics criteria of the academic and administrative staff, working spaces and office furniture were determined by applying a questionnaire consisting of some question groups, under three main headings. According to the results of the research, it was determined that whether the working places are suitable from the ergonomics direction and what kind of problems the employees meet in the working places. Academic staff and administrative staff gave different responses in the same question groups. There are compatibility problems of decorations in the offices. There are some back and back pain complaints of Participants. Used in the offices available furniture not ergonomicsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectVerimliliken_US
dc.subjectKaliteen_US
dc.subjectÇalışma çevresien_US
dc.subjectBüro mobilyalarıen_US
dc.subjectErgonomicsen_US
dc.subjectOffice furnitureen_US
dc.subjectProductivityen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectWorking environmenten_US
dc.titleÇalışma Mekânlarının ve Büro Mobilyalarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesine Yönelik bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneğien_US
dc.title.alternativeA Study On The Ergonomic Evaluatıon Of Working Spaces And Office Furniture: An Example From Canakkale Onsekiz March Unıversityen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-6706-0575en_US
dc.authorid0000-0001-9115-6104en_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümüen_US
dc.institutionauthorKekeç Morkoç, Dileken_US
dc.institutionauthorOkcu, Oktayen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record