Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Selcen
dc.date.accessioned2020-09-24T13:25:19Z
dc.date.available2020-09-24T13:25:19Z
dc.date.issued2018-06-30
dc.identifier.citationÖztürk, S. (2018). Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin İktisadi ve Kültürel Normlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13 (1), 1-11.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2803
dc.descriptionÖztürk, Selcen, (Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü)en_US
dc.description.abstractKadın girişimciliği son yıllarda tartışılan önemli konulardan biri haline gelmiştir. Gerek girişimciliğin gerekse kadının çalışma hayatına katılmasının büyüme ve kalkınma ile ilişkisi kadın girişimciliği kavramını tüm dünya için önemli bir konuma taşımaktadır. Ancak toplumsal cinsiyet ve kültürel normların hâkim olduğu ülkelerde kadın girişimci kavramı diğer ülkelerle farklılaşabilmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında ilk önce girişimcilik kavramına yer verilmiş ve kavramın tarihsel gelişimi kadın girişimcilik özelinde incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kadın girişimcilerin hangi bölgede hangi sektörde yoğunlaştığının tespit edilmesidir. Bu amaçla Türkiye için yerelleşme katsayıları hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de hemen hemen tüm bölgelerde geçerli olmak üzere kadın girişimcilerin yoğunlaşmasının tarım sektöründen sanayi sektörüne kaydığı gözlenmiştir. Bu ilgi çekici sonuç erken sanayisizleşme ve toplumsal cinsiyet kavramları ile birlikte değerlendirildiğinde kadınların sanayi sektöründeki bu yoğunlaşmasının anlamının farklılaştığı görülmektedir.en_US
dc.description.abstractWomen entrepreneurship has become an important discussion topic in recent decades. The relationship between growth/development and entrepreneurship/women’s inclusion in working life brings women entrepreneurship to an important level for the World. However, the concept of women entrepreneurship in countries where gender biased perception and cultural norms are dominant might differ from other countries. Therefore, this study first argues the development of concept of entrepreneurship with a focus on women entrepreneurship. The aim of this study is to calculate the location quotient for women entrepreneurship in Turkey in order to determine the concentrated sectors each region. The results of the study indicates that for almost every region in Turkey concentration of women entrepreneurship shifts from agriculture to industry sector. When this interesting result is evaluated with the concepts of premature de-industrialization and gender perceptions, it is argued that the true meaning of the concentration of women entrepreneurship in industry sector differs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectKadın girişimcien_US
dc.subjectToplumsal cinsiyeten_US
dc.subjectYerelleşme katsayısıen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectWomen entrepreneuren_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectLocation quotienten_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleTürkiye’de Kadın Girişimciliğinin İktisadi ve Kültürel Normlar Çerçevesinde Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluating Women Entrepreneurship within the Framework of Economic and Cultural Norms in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-2011-2360en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record