Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTekşan, Mesut
dc.contributor.authorYeşilçiçek, Vedat
dc.date.accessioned2019-05-30T12:13:04Z
dc.date.available2019-05-30T12:13:04Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-12-24
dc.identifier.citationYeşilçiçek, V. (2010). Ayşe Kulin'in "hayatı, sanatı, eserleri". Yayımlanmamış doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1912
dc.description.abstractBu çalışma (Ayşe Kulin’in Hayatı, Sanatı, Eserleri), Ayşe Kulin hakkında hazırlanmış biyografik bir çalışmadır. Çalışma bu anlamda iki ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, Ayşe Kulin’in hayatı, aldığı eğitim, aile çevresi, doğup büyüdüğü çevre, sosyal çevresi, yazarlığa başlaması…vb ayrıntılar ele alınmış; ikinci bölümde ise yazarın, çalışmamızın bitiş tarihine kadar meydana getirdiği bütün eserleri, bilimsel bir metodla değerlendirilmiştir. Çalışmanın birinci bölümü oluşturulurken, yazarın bizzat kendisiyle çeşitli defalarda görüşülmüş, kişisel katkılarının yanısıra, yazarın şahsi arşivi, çalışma notları, kendisiyle yapılmış olan mülakat, röportaj, gazete veya televizyon haberi…vb gibi önemli ayrıntıları barındıran bilgilerden faydalanılmıştır. “Hayatı” genel başlığıyla sunulan bu bölümde ayrıca, edinilen bilgi ve kanaatler, yazarın kendisiyle paylaşılmış, böylece, azami ölçüde bu anlamda en doğru bilginin çalışmada yer almasına gayret edilmiştir. Dkinci bölümde ise, yazarın bugüne değin yayımlamış olduğu dokuz roman,beş öykü kitabı ve biyografi, deneme, araştırma, masal gibi türlerde yazdığı beş ayrı eseri incelenmiştir. Bu bölümde yapılan değerlendirme ve tespitler, çalışmanın bu bölümüne geçmeden önce yapılan geniş bir literatür taraması, yerli ve yabancı uzmanların bu sahaya ilişkin ortaya koydukları bilimsel yaklaşımların rehberliğinde oluşturulmuştur. Bu bağlamda, Ayşe Kulin’in son yıllarda en çok okunan yazar, eserleri televizyonlara dizi şeklinde en çok uyarlanan bir isim olmasına da vurgu yapılmış, dolayısıyla akademik bir perspektifle yazarın Çağdaş Türk Edebiyatı içerisindeki yeri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın bu özellikleriyle, edebiyatımızda eksikliğinden öteden beri bahsedilen biyografik çalışmaların azlığı meselesine olumlu bir katkı sunması yine bu açıdan, Türk Edebiyatı Tarihi çalışmalarına küçük de olsa destek sağlayacağı umulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis dissertation is a biographical study about Ayşe KULDN (Ayşe Kulin’in Hayatı, Sanatı, Eserleri). The dissertation is consisted of two parts: In the first part, Ayşe Kulin’s life, her education, her family, the environment in which she was born and grew up, her starting writing, etc. have been studied, and in the second part the works of the writer she has created until the end of our study have been assessed in a scientific method. For the first part of the dissertation, I have visited the writer several times in person, and have benefited from her personal archive, her notes, the interviews made with her, news about the writer both in newspapers and on television as well as her personal contribution. I have shared this part of the dissertation called “Her Life” with the writer so that I could accumulate and give the most accurate information. In the second part, I have studied nine novels, five stories, and five other works of the writer including a biography, an essay, a tale. The evaluations made in this part have been made in the light of a comprehensive literature review and the scientific approaches employed by the experts. With these features, the dissertation, I hope, will contribute to the studies in the field of Turkish Literary History positively as a small answer to the problem that the biographical studies are not enough.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAyşe Kulinen_US
dc.subjectBiyografien_US
dc.subjectTürk romanıen_US
dc.subjectBiographyen_US
dc.subjectTurkish novelen_US
dc.titleAyşe Kulin'in "hayatı, sanatı, eserleri"en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorYeşilçiçek, Vedaten_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record