Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoçinkağ, Mansur
dc.date.accessioned2017-05-17T11:49:32Z
dc.date.available2017-05-17T11:49:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKoçinkağ, M. (2016). Abdülazîz b. Abdullah b. Ebî Seleme el-Mâcişûn ve Kadere Dair İki Risalesi. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 81-108.en_US
dc.identifier.issn2147-2521
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1693
dc.description.abstractBu çalışmada, Abdülazîz b. Abdullâh b. Ebî Seleme el-Mâcişûn’un ilmi şahsiyeti ve kaderle ilgili iki risalesinin Türkçeye tercümesi hedeflenmektedir. İslam tarihi açısından önemli bir zaman diliminde yaşayan Mâcişûn, fıkıh alanında olduğu gibi kelam alanında da önemli eserler telif etmiştir. Zira kendisi Medine’nin önde gelen fakihlerinden İmâm Mâlik’in arkadaşı ve İbn Teymiyye’nin ifadesiyle Medine’nin önde gelen üç imamından biridir. Kendisi, İmâm Mâlik’ten daha evvel Muvatta adlı eserini kaleme almış, fakat bu güne kadar ilgili eserinden sadece küçük bir kısmı neşredilmiştir. Mâcişûn, ileride inceleyeceğimiz her iki risâlesinde de kadere imanın hak, onu inkâr etmenin ise bidat olduğunu, zira bedevî arabînin, eğitimli köylünün, kapanmış kadınların ve bıyıkları yeni terlemiş gençlerin dahi kaderi kabul ettiğini belirtmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMâcişûnen_US
dc.subjectMedineen_US
dc.subjectKelamen_US
dc.subjectKaderen_US
dc.subjectİradeen_US
dc.titleAbdülazîz b. Abdullah b. Ebî Seleme el-Mâcişûn ve Kadere Dair İki Risalesien_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR154668en_US
dc.relation.ispartofKilitbahir (İlahiyat Fakültesi Dergisi)en_US
dc.departmentFakülteler, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record