Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoçinkağ, Mansur
dc.date.accessioned2016-06-09T11:28:30Z
dc.date.available2016-06-09T11:28:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKoçinkağ, M. (2016). Şehâdet ve rivâyet kavramlarına dair bir inceleme. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 143-163.en_US
dc.identifier.issn2147-2521
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/comuifd/article/view/5000187534/5000165063
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1488
dc.description.abstractŞehâdet ve rivâyet, usûl ile ilgili bir konu olmakla beraber fürû-ı fıkhın birçok meselesiyle dolaylı şekilde irtibatlıdır. Zira bir konuda taaddüdün şart olup olmadığını belirtebilmemiz, meselenin şehâdet veya rivâyet olduğu hususunda tespitte bulunmamıza bağlıdır. Önemine binaen bu çalışmada öncelikle şehâdet ve rivâyetin mâhiyeti üzerinde durulacak, tartışmanın çıktığı dönem tespit edilmeye çalışılacak, Şâfiî ile muârızı arasında geçen diyaloglara yer verilecek, akabinde rivâyeti, şehâdete mukayese edip onda da taaddüdü şart koşanların kimler olduğuna ve öne sürdükleri delillere temas edilecektir. Son olarak rivâyet ve şehâdet ihtimâli olan fıkhî meseleler ve aralarındaki temel farkların neler olduğu üzerinde durulacaktır.en_US
dc.description.abstract????? ????? ??????? ???????? ??? ??? ?????? ????? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ?????? ?? ??????? ???????? ???? ?? ??????? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ????? ????? ???? ??? ????? ??????? ?? ???????. ???? ???? ??????? ?? ??? ??????? ???? ??? ????? ??????? ???????? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ???????? ??? ??????? ?? ??? ???????? ?????? ?? ?????? ?? ??? ??????? ??????? ??? ?? ?? ?????? ??? ??????? ????? ??????? ?????? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ????? ??????. ?????? ?????? ?? ???? ??????? ???? ???? ???? ???? ??????? ????????? ????? ?????? ??????en_US
dc.description.abstractWhile shahadah and riwayah are the subjects of usul al fiqh, both are indirectly related to many issues of furu’ al-fiqh. Because, in order to determine whether multitude (ta’addud) is a condition in an issue, we firstly need to prove that the issue is associated with shahadah or riwayah. Based on the importance, in this study, firstly, the nature of the concepts of shahadah and riwayah will be focused on, the period in which the discussion emerged will be tried to determine and the conversations between al-Shafi’i and his opponent will be mentioned. Then those who compare shahadah with riwayah and lay down multitude (ta’addud) as condition for it will be elaborated along with the evidences they presented. Finally, there will be focused on the issues which may contain the possibility of shahadah and riwayah and the differences between them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞehâdeten_US
dc.subjectRivâyeten_US
dc.subjectMâzerîen_US
dc.subjectTaaddüden_US
dc.subjectMu‛tezileen_US
dc.subjectالشهادةen_US
dc.subjectالروايةen_US
dc.subjectالمازريen_US
dc.subjectالتعددen_US
dc.subjectالمعتزلةen_US
dc.subjectShahādahen_US
dc.subjectRiwāyahen_US
dc.subjectal-Māzarîen_US
dc.subjectTaadduden_US
dc.subjectMu’tazilaen_US
dc.titleŞehâdet ve rivâyet kavramlarına dair bir incelemeen_US
dc.title.alternativeدراسة عن ماهية الرواية والشهادةen_US
dc.title.alternativeA study on the concepts of shahādah and riwāyahen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR154668en_US
dc.relation.ispartofKilitbahir (İlahiyat Fakültesi Dergisi)en_US
dc.departmentFakülteler, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record