Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPolat, Yılmaz
dc.contributor.authorBaşgönül, Alkoç Turan
dc.date.accessioned2016-01-14T14:50:56Z
dc.date.available2016-01-14T14:50:56Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationBaşgönül, A. T. (2014). Türkiye’deki üniversitelerde Tarih Bölümü ve Tarih eğitimi programlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1266
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı 2013-2014 öğretim yılında Türkiye’deki üniversitelerde tarih bölümü ve tarih eğitimi programlarının değerlendirilmesidir. Araştırmada karma yöntem desenlerinden yakınsayan karma desen yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel basamağının örneklemini Ankara, Balıkesir, Boğaziçi, Çanakkale, Dicle, Ege, Gaziantep, Hacettepe, Kahramanmaraş, ODTÜ, Süleyman Demirel ve Yakın Doğu Üniversitelerinin Fen edebiyat fakültelerinde bulunan tarih anabilim dalları veya bölümlerinin ders programlarında yer alan Türk ve Dünya tarihi, genel kültür, metodoloji, arşiv tarama ve alan dışı dersler oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel basamağının çalışma grubunu Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kahramanmaraş Üniversitesi, Çanakkale, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi birer öğretim üyesi ile Kahramanmaraş Üniversitesi’nden üç, Çanakkale Üniversitesi’nden iki, diğer üniversitelerden birer öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel verileri ilgili üniversitelerin tarih eğitimi anabilim dallarının veya bölümlerinin ders programları incelenerek belirlenmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri içerik analizi tekniğiyle yapılmıştır. Araştırma bulgularının sonucunda her iki bölümün programında da tarihçi ve öğretmen yetiştirme konusunda bazı eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca iki bölüm arasında tarih öğretmeni yetiştirilmesi konusunda farklı görüşler olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study includes evaluation of the teaching programmes in history departments of universities in Turkey in 2013-2014 academic year. Research’s limits are Ankara, METU, Hacettepe, Boğaziçi, Balıkesir, Dicle, Süleyman Demirel, Ege, Yakın Doğu, Kahramanmaraş, Gaziantep and Çanakkale Universities History Department. These university programmes were examined from various aspect. Also the opinions of Ankara, Hacettepe, İstanbul, ODTÜ, Çanakkale University’s instructors and teaching assistans were mentioned regarding proficiency of the program. Screening methods for the examination of programs was used; also content analysis was carried out for survey. Dokuz Eylül, Gazi, Marmara, Atatürk, Yakın Doğu, Çanakkale University Teaching Department of History of programs were investigated in view of history teacher education program in order to assesess the proficiency of program. In addition, it was interviewed Dokuz Eylül and Çanakkale University’s instructors and teaching assistants. In the evaluation of program same analysis and method was used. As a result, in both parts of the program have been identified mistakes about historian and teaching training. In addition to different opinions have been emerged about training of history teachers in between two departments.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarih programıen_US
dc.subjectTarih eğitimien_US
dc.subjectKarma yöntemen_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.subjectHistory teaching programen_US
dc.subjectHistory teachingen_US
dc.titleTürkiye’deki üniversitelerde Tarih Bölümü ve Tarih eğitimi programlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe Evaluation Department of History and history teaching programs universities in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorBaşgönül, Alkoç Turanen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record