Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtmaca, Metin
dc.contributor.authorAcar, Onur
dc.date.accessioned2016-01-14T06:29:11Z
dc.date.available2016-01-14T06:29:11Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationAcar, O. (2015). Türk ticaret kanunu bağlamında bağımsız denetimdeki düzenlemelerin muhasebe meslek mensupları açısından değerlendirilmesi: TR22 bölgesinde bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1252
dc.description.abstractDünya’da yaşanan ve muhasebe hile ve yolsuzlukları şeklinde ortaya çıkan skandallar sonucu, işletmelerin açıklamış oldukları mali tablolara karşı güven azalmıştır. İşletme hissedarları ile bilgi kullanıcısı durumunda olanlar, karar verirken finansal bilgilerin doğruluğundan emin olmak isterler. Bu nedenle; mali tabloların etik değerlere sahip, eğitimli ve bağımsız kişilerce denetlenmesi ilkesi kabul görmektedir. Ülkemizde de bu gelişmelere uygun yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının, bağımsız denetim alanındaki gelişmeleri ve düzenlemeleri nasıl algıladıklarının değerlendirilmesidir.en_US
dc.description.abstractThe confidence decreased against the financial statements that companies explained as a result of corruption and manipulation of accounting which are lived in the world. People who are related with companies and financial data users want to sure when they decide to financial data that are true. It is accepted that principle of auditing of financial statements must audit by attentive, educative and independent person. New Turkish Commercial Law went into operation conveniently to developings in our country. Aim of this study is assessment of perceive of developings and arrangements in independent auditing area by accountants.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Ticaret Kanunuen_US
dc.subjectBağımsız denetimen_US
dc.subjectMuhasebe meslek mensuplarıen_US
dc.subjectTurkish Commercial Lawen_US
dc.subjectIndependent auditen_US
dc.subjectAccounting professionalsen_US
dc.titleTürk ticaret kanunu bağlamında bağımsız denetimdeki düzenlemelerin muhasebe meslek mensupları açısından değerlendirilmesi: TR22 bölgesinde bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorAcar, Onuren_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record