Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorRazı, Salim
dc.contributor.authorBöcü, Ayça Berna
dc.date.accessioned2016-01-11T14:21:56Z
dc.date.available2016-01-11T14:21:56Z
dc.date.issued2015-07
dc.date.submitted2015-07-31
dc.identifier.citationBöcü, A. B. (2015). Evaluation of textbook series ‘Life’ in terms of cultural components. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1236
dc.description.abstractThe present study aims to identify the elements that might be related to 'intercultural communicative competence' in the adult textbooks “Life” in A1 and A2 levels which include National Geographic content and published in 2012. The activities which are based on the four skills (reading, writing, speaking, listening) are analyzed through a checklist that focuses on the cultural content of the books. More specifically, source, target and international culture elements have been evaluated and the four skill activities have been examined regarding big c and small c features which lead learners to promote their intercultural ommunicative competence. The images and the videos used in the textbooks were analyzed in terms of their cultural representations, as well. Furthermore, a questionnaire was applied to six lecturers from two universities in Istanbul who used the books in English preparatory classes. The same questionnaire was adapted for students and applied to 26 of them. The purpose of the questionnaire was to explore the lecturers’ and the students’ opinions about the cultural content of the books to compare and contrast with the findings of the textbook analysis. Besides, four of the lecturers were interviewed. The findings indicated that the textbooks were quite rich in terms of a variety of cultures except direct references to the source culture, which is Turkish. Big C and little c themes were found to be nearly balanced with the overrepresentation of geography theme thanks to the textbooks’ National Geographic content. Images were found to be authentic that have the possibility of motivating language learning. However, the guidance for teachers needs to be developed for an effective implementation in the classroom to be able to integrate cultural components into the lessons.en_US
dc.description.abstractBu çalışma 2012’de yayımlanan ve National Geographic içeriğine sahip yetişkin ders kitapları ‘Life’ A2 ve A2 seviyelerini ‘kültürlerarası iletişimsel edinç’ ile ilgili olabilecek elementler açısından incelemeyi hedeflemektedir. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini içeren aktiviteler kitapların kültürel içeriğini incelemek üzere hazırlanmış bir kontrol listesi ile analiz edilmiştir. Daha detaylı bir şekilde, kitapların öğrencilerin kültürlerarası iletişim edinci geliştirmesine yardımcı olan kaynak, hedef ve uluslararası kültürlere ait elementleri değerlendirilmiş ve dört beceri etkinlikleri coğrafya, edebiyat gibi büyük kültür ve yaşam tarzı, gelenekler gibi küçük kültür ögeleri açısından incelenmiştir. Görseller ve videolar da kültürel ifadeleri açısından analiz edilmiştir. Aynı zamanda, İstanbul’da iki üniversitede daha önce hazırlık sınıflarında Life ders kitaplarını kullanmış altı öğretim elemanına araştırmayla ilgili anket uygulanmıştır. Aynı anket 26 hazırlık öğrencisi için de adapte edilmiştir. Bu anketlerin amacı, öğretmen ve öğrencilerin kitapların kültürel içeriğine dair görüşlerini almak ve araştırmacının inceleme bulgularıyla karşılaştırmaktır. Bunun yanı sıra, öğretim elemanlarının 4 tanesi ile anket bulgularını desteklemek amacıyla görüşme yapılmıştır. Bulgular, kitapların kültür çeşitliliği açısından zengin olduğunu, fakat Türk kültürü olan kaynak kültüre dair direkt referanslar bulunmadığını göstermiştir. Büyük ve küçük kültür ögelerinin çoğunlukla dengeli olduğu, fakat National Geographic içeriğinden dolayı coğrafya temasının diğer temalardan baskın olduğu gözlemlenmistir. Kitaplarda kullanılan görsel materyalin otantik olduğu ve dolayısıyla öğrenciyi dil öğrenimi için teşvik edebileceği düşünülmektedir. Fakat, kitapların derslere kültür öğretimi dahil etmede etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmen kitaplarının bu açıdan geliştirilmesi gerekmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCultural componentsen_US
dc.subjectIntercultural communicative competenceen_US
dc.subjectTeaching cultureen_US
dc.subjectTextbook evaluationen_US
dc.subjectDers kitabı incelemeen_US
dc.subjectKültür öğretimien_US
dc.subjectKültürel bileşenleren_US
dc.subjectKültürlerarası iletişimsel edinçen_US
dc.titleEvaluation of textbook series ‘Life’ in terms of cultural componentsen_US
dc.title.alternative‘Life’ ders kitapları serisinin kültürel bileşenleri açısından değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorBöcü, Ayça Bernaen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record