Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • 21. Yüzyıl resminde doğa kavramı 

      Duran, Enis Malik (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      21. Yüzyıl Resminde Doğa Kavramı adlı bu çalışmada, özellikle doğaya bakışta kırılma noktalarından biri olan Romantizm’den başlayarak günümüze kadar olan süreçte doğa-insan ilişkisindeki değişim ve dönüşüm akımlar, sanatçı ...