Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • Ankara'da geç dönem Osmanlı camileri 

   Başgelen, Tuğçe (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2023)
   Geç döneme tarihlenen cami ve mescitlerin sayıları tıpkı erken dönem örnekleri gibi çoktur. Kimi yapılar erken devirde inşa edilseler de geçirmiş oldukları onarımlar sonucunda bugünkü durumları ile geç devire tarihlenirler. ...
  • Çanakkale’de Geç Osmanlı Dönemi Camileri 

   Dündar, Mesut (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
   Bugünkü Çanakkale’nin temeli Kal’a-i Sultâniyye’nin inşasıyla atılmış, kale ile birlikte yerleşimde başlamıştır. Zamanla gelişen kentte ihtiyaçlar doğrultusunda camiler inşa edilmiştir. Resmi kayıtlara göre merkezde yaklaşık ...
  • Edirne Sarayı Su Yapıları 

   Özer, Mustafa; Dündar, Mesut (Türk Tarih Kurumu, 2021)
   The construction of Edirne Palace was started by Sultan Murad II. It was completed and put into service in the time of Sultan Mehmed the Conqueror and was used until the end of the 19th century with the additions made in ...
  • Ekinlik Adası Taşınmaz Kültür Varlıkları 

   Dündar, Mesut (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2020-05-04)
   Güney Marmara’daki Marmara Takımadaları’ndan birini teşkil eden Ekinlik Adası’nın tarihi geçmişi hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Bizans döneminden beri yerleşimlere sahne olan adanın ismi Rumcada “Kutali”, Türkçede ...
  • Tekirdağ kent merkezindeki son dönem Osmanlı kamu yapıları (XIX.-XX. YY.) 

   Doğan, Cenk (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Osmanlı Mimarlığı’nın 18. yüzyıl başından 20. yüzyılın başına kadar süren dönemi Türk Mimarlık Tarihi’nde özel bir yere sahiptir. Klasik unsurlarını yüzyıllar öncesinden oluşturan ve Selçukludan gelen geleneklerle Anadolu’nun ...