Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Eski Türkçeden eski Anadolu Türkçesine anlam değişmeleri 

      Arslan Erol, Hülya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2002)
      ÖZET Yapılan çalışmada Eski Türkçe'den Eski Anadolu Türkçesi'ne anlam değişmeleri incelenmiştir. Çalışmanın teori kısmının ele alındığı Giriş, altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Eski Türkçe'den Eski Anadolu Türkçesi'ne ...