Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Yağmur Dergisindeki hikâyelerde değerler eğitimi: 2004-2014 

      Akpınar, Arif (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Değerler, bir toplumu ayakta tutan ve o toplumun devamını sağlayan kazanımlardır. Değerler, tarihin her döneminde toplumlarda var olmuştur. Değerler, toplumdan topluma değişiklik gösterir ya da zamanla unutulur. Dindar ...