Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Bâbürnâme'nin söz varlığı: Fergana bölümü 

   Topçu, Barışcan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışmada, Türk Doğu yazı dilinin XV.-XX. yüzyıllarını kapsayan Çağatay Türkçesinin en parlak dönemine ait bir eser olan Bâburnâme üzerinde durulmuştur. Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma, Bâburnâme'nin ...
  • Ferruhname : inceleme-metin-sözlük 

   Akbulak, Özlem (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışma Ferruhnâme adlı yazma eserin fonetik, morfolojik ve sözlük bilimsel özelliklerini saptamak amacıyla hazırlanmıştır. 264 varaklık hacimli bir eser olan Ferruhnâme, döneminin dil özelliklerine ışık tutması ve ...