Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYeşilay, Rüstem Barış
dc.date.accessioned2015-05-15T06:39:11Z
dc.date.available2015-05-15T06:39:11Z
dc.date.issued2006-06
dc.identifier.citationYeşilay, R. B. (2006). Girişimcilik perspektifinden Türkiye’nin yapısal analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 105-122.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/975
dc.description.abstractYeni ekonomi anlayısında girisimci, ekonomik kalkınmanın temel aktörü ve yönlendiricisi olarak görülmektedir. Ülkelerin sahip oldukları girisimcilik potansiyelinin rekabet edebilme, yenilik yaratabilme ve dünya piyasalarına hakim olabilme güçlerini belirleyecegi savunulmaktadır. Bu nedenle gelismis ve gelismekte olan bütün ülkeler, ekonomilerini ve altyapılarını bu anlayıs dogrultusunda yeniden yapılandırma çabasındadırlar. Bu çalısmanın amacı girisimciligin tarihsel gelisimine deginmek ve Türkiye’nin girisimcilige dayalı bir kalkınma modelinde güçlü ve zayıf yönlerini belirlemektir. Çalısma temelde iki bölümden olusmaktadır. &lk bölümde girisimciligin kavramsal çerçevesi çizilmis ve kapitalist toplum biçiminde girisimcinin yeri ve önemine deginilmistir. &kinci bölümde ise ülkemizin girisimcilik açısından yapısal bir analizine yer verilmistir. Bu analizin yöntemi, seçilmis bazı ülkelerle Türkiye’nin detaylı bir kıyaslamasıdır.en_US
dc.description.abstractEntrepreneur is seen as main actor and director of economic development in new economics understanding. It is argued that nations’ entrepreneurship potential determines their competitiveness, innovativeness and the world market share potential of these countries. Thus, both developing and developed countries are making an effort to restructure their economies and infrastructures regarding this direction. The purpose of this paper is to touch historical progress of entrepreneurship and bring to light on weakness and strength of the Turkey in the frame of entrepreneurship orientated development. Paper based on two different sections. In the first section the main frame of entrepreneurship is drawn and importance and place of the entrepreneurship in the capitalist system is mentioned. In the second section, it is tried to analyze Turkey’s structure in the respect of the Turkish entrepreneurship. The method of analysis is to compare some selected countries and Turkey in detail.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectRekabeten_US
dc.subjectYeniliken_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectCompetitionen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleGirişimcilik Perspektifinden Türkiye’nin Yapısal Analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR163011en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record