Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkın, Hilmi Bahadır
dc.date.accessioned2015-05-14T11:49:18Z
dc.date.available2015-05-14T11:49:18Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationAkın, H. B. (2007). “Görünen Elden Görünmeyen Ele” girişimcinin dönüşü: internet çağında kapitalizm ve girişimcilik üzerine bir değerlendirme. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 93-107.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/966
dc.description.abstractMerkezi planlama sistemlerinin çöküşünden sonra girişimcilik hararetle tartışılan ve önemsenen bir konu olarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyümenin temel dinamiği olarak görülmeye başlandı. Aslında girişimcinin kapitalist sistem içindeki yeri üç aşağı beş yukarı bellidir. Ancak 18 ve 19. yüzyıllardaki büyük kaşif girişimcilerin ardından 20. yüzyılda hakim olan yönetim kapitalizmi evresinde bugünkü anlamında girişimcinin hem rolünün azaldığı, hem de kendisine daha az itibar edildiği bir gerçek. Öte yandan 1980 ve 1990larda girişimcinin büyük sanayi karşısında yeniden yükselişine şahit olduk. Bu çalışmanın amacı kapitalizmin çeşitli aşamalarında girişimcinin rolünü dikkate alarak içinde yaşadığımız internet çağında yeni oluşumlara dikkat çekmek olacak. Bugün girişimcilik sadece yeni iş kurma değil, sosyal amaçlı ve işletme içi girişimcilik, kurumsal yönetim gibi konularda yeni veçhelerle de karşımıza çıkabilmektedir. Yeni duruma uygun politikaların oluşturulabilmesi için bu çerçevedeki girişimciliğin anlaşılması önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractOutsourcing Entrepreneurship has been a hot topic since the end of centrally planned economies and is seen as the main growth dynamic especially in the developing countries. In fact, the role of entrepreneur in the capitalist system is somewhat clear. But after the great age of entrepreneurs (most of them were inventors at the same time) in the 18th and 19th centuries, there came the managerial capitalism of 20th century in which the role of classical entrepreneur was mostly avoided by both society as a whole and economists. But after 80's and especially 90's, we all witnessed the rise of individual and innovative entrepreneur against big business of industrial age. The aim of my work is to show the phases of capitalism by taking the role of the entrepreneur into consideration and suggest new forms of entrepreneurship in the Internet age. Today, entrepreneurship turned back not only in form of new business venturing but intrapreneurship, corporate governance and social entrepreneurship. So, in order to design policies and adopt strategies in compatible with the new order, we have to be aware of new understanding of entrepreneurship in this context..en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectYönetim kapitalizmien_US
dc.subjectBürokrasien_US
dc.subjectYeni ekonomien_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectManagerial capitalismen_US
dc.subjectBureaucracyen_US
dc.subjectNew economyen_US
dc.title“Görünen Elden Görünmeyen Ele” Girişimcinin Dönüşü : İnternet Çağında Kapitalizm ve Girişimcilik Üzerine Bir Değerlendirmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR130538en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record