Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGedik, Tarık
dc.contributor.authorAkyüz, Kadri Cemil
dc.contributor.authorAydın, Aytaç
dc.contributor.authorYıldırım, İbrahim
dc.contributor.authorAkyüz, İlker
dc.date.accessioned2015-05-11T14:44:18Z
dc.date.available2015-05-11T14:44:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationGedik, T., Akyüz, K. C., Aydın, A., Yıldırım, İ. ve Akyüz, İ. (2008). Orman endüstri mühendis adaylarının bölüm tercihi ve iş bulma düşünceleri üzerine bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(1), 103-116.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/946
dc.description.abstractTürkiye'de eğitim öğretim faaliyetinde bulunan 9 adet orman fakültesi bulunmaktadır. Çalışmanın yapıldığı 2004-2005 eğitim yılında bu fakülteler içinde 5 tanesinden orman endüstri mühendisliği bölümü mezun verecek düzeydedir. Mezun verecek düzeyde olan bu 5 fakültede orman endüstri mühendisliği son sınıflarında okuyan toplam 383 öğrenciden 193 tanesi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışmasında, öğrencilerin bölümleri tercih etmelerinde etkili olan unsurların neler olduğu, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulabilme konusunda düşündükleri, kendi işlerini kurmak istemelerinin nedenlerinin neler olduğu ve bir iş kurmak ve o işte başarılı olmak için ne gibi unsurların gerekli olduğunun araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada anket yönteminden yararlanılmış olup kullanılan anket 2 kısım ve toplam 13 sorudan oluşmaktadır. Elde edilen anket sonuçları SPSS paket programında Ki-kare testi ve çapraz tablolar yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre orman endüstri mühendisliği son sınıf öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun bölümlerini kendi istekleri doğrultusunda seçtikleri bulunmuştur. Öğrencilerin yarıdan fazlasının mezuniyetten sonra iş bulabileceğine inandıkları tespit edilmiştir. İş bulamama korkusu içinde olanların oranı %20'lerde kalmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %66'sı kendi işlerini kurmak istemektedirler. Kendi işlerini kurmak istemelerinin en önemli nedeni kendi işlerinin patronu olmak istemeleridir. Orman endüstri mühendisleri son sınıf öğrencilerine göre bir iş kurmak ve kurulacak olan işte başarılı olmak için en önemli unsur sermaye unsurudur.en_US
dc.description.abstractThere are nine faculty of forestry, having operations in education-teaching, in Turkey. Five of these faculties are suitable to graduate forest industrial engineer in education year of 2004-2005 that study applied. 193 of 383 students, who are in the last year in department of forest industrial engineering in the five faculties, were interviewed in questionnaire method. In the study, it was try to research what factors affected department choice of students, thoughts of students about finding job after graduate, reasons of wanting to get their own job and essential factors to establish a job and to success that job are. Questionnaire method was used in the study; Questionnaire has two parts and was formed thirteen questions. Results of the study were statistically investigated in accordance with SPSS packaged software. Essential statistical investigations were done in accordance with chi-square analysis and cross tabulations. According to the results of study, it was determined that last year students of forest industrial engineering choice their department on their own. It was determined that more than half of the students believe to find a job after graduate. The proportion of the students who believe to not to find a job is 20%. 66% of the students want to establish their own job. The most important reason of the ones wanted to establish their own job is that they want to be their own boss. According to last year students of forest industrial engineering, the most important factor is capital factor to establish job and to success the job.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman endüstri mühendisligien_US
dc.subjectBölüm tercihien_US
dc.subjectİş bulmaen_US
dc.subjectForest industrial engineeringen_US
dc.subjectDepartment choiceen_US
dc.subjectFinding joben_US
dc.titleOrman Endüstri Mühendis Adaylarının Bölüm Tercihi ve İş Bulma Düşünceleri Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Research About Department Choice of Applicants of Forest Industrial Engineer and Their Thoughts About Getting A Joben_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR27911en_US
dc.authoridTR11701en_US
dc.authoridTR154293en_US
dc.authoridTR12134en_US
dc.authoridTR51540en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record