Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGökalp, Füsun
dc.date.accessioned2015-04-30T13:15:13Z
dc.date.available2015-04-30T13:15:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGokalp, F. (2014). Lojistik hizmeti sağlayan işletmelerde mali performansı etkileyen performans ölçütlerinin belirlenmesi : Bir uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 211-231.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/915
dc.description.abstractGünümüzün rekabetçi koşullarında tüm işletmeler global pazarda bir pay almayı ve performans seviyelerini arttırmayı hedeflemektedir. Yüksek performans seviyelerine ulaşmak için ise hangi performans ölçütlerinin başarı için kritik olduğu hangi ölçütlerin daha az önemli olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Sadece bu sayede işletme yönetimi mali performans üzerinde önemli etkisi olan ölçütler üzerine yoğunlaşabilir. Ancak Türkiye’de lojistik hizmeti sağlayan işletmelerin mali performansı üzerinde etkisi olan kilit performans ölçütlerini araştıran çok az çalışma mevcuttur. Bu eksikliği gidermek için bu çalışmada lojistik sektörüne özgü performans ölçütlerinin ve bu ölçütlerin önem derecelerinin belirlenmesi amaçlamıştır. Çalışmaya literatür taraması ile başlanmış daha sonra anket tekniği yardımı ile lojistik sektörüne özgü performans ölçütleri ve bunların göreli önem derecesi belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 2012 Capital 500 listesinde yer alan Türkiye lojistik sektöründeki önemli işletmelerin finans uzmanlarına iki aşamalı anket uygulanmıştır. İlk anket formu sektöre özgü ölçütlerin belirlenmesi için, ikinci anket formu ise bu performans ölçütlerinin önem derecelerinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Alan araştırması sonucunda 28 ölçüt belirlenmiştir. Bu ölçütler verimlilik, finansal ve müşteri memnuniyeti ölçütleri olarak 3 ana grupta toplanmıştır. Anketi cevap verenler en fazla önem verdikleri ölçütleri verimlilik ölçüt grubu için sipariş çevrim süresi ölçütü, finansal ölçüt grubu için satışlar & faaliyet karı ölçütleri, müşteri memnuniyeti ölçüt grubu için zamanında teslimat ölçütü olarak belirtmişlerdir.en_US
dc.description.abstractIn Today’s highly competitive environment, many companies are aiming to gain a share of the global market and to take advantage of higher performance levels. In order to achieve high performance levels it is necessary to know which performance measures are critical for success and which has less important. Only then, management can focus on those measures that have an important effect on economic performance. But, in Turkey there are a few studies investigating the key performance measures that have an impact on economic performance of logistic service companies. Therefore this study addresses this shortcoming and aims to define the performance measures and their relative importance with the aid of survey technique. We began with a literature review next we tried to define a list of key performance measures unique to logistic sector. In this respect, 2 questionnaire form were conducted on finance experts of logistic firms taking place among Capital 500 explained for the year 2012. First questionnaire was used to define performance measures, second questionnaire was used to define the relative importance of defined performance measures. As a result, 28 performance measures were identified. These measures were grouped in 3 main performance measures as productivity measures, financial measures and customer satisfaction measures. The respondents suggested the major performance measures in their companies were order cycle-time for productivity measures group, sales & operating income for financial measures group and on-time delivery for customer satisfaction measures group.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLojistik hizmeti sağlayan işletmeleren_US
dc.subjectPerformans ölçütlerien_US
dc.subjectFinansal ölçütleren_US
dc.subjectFinansal olmayan ölçütleren_US
dc.subjectLogistic service providing firmsen_US
dc.subjectPerformance measuresen_US
dc.subjectFinancial measuresen_US
dc.subjectNon-financial measuresen_US
dc.titleLojistik Hizmeti Sağlayan İşletmelerde Mali Performansı Etkileyen Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi : Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeDetermining the Performance Measures That Affect the Financial Performance of Logistic Service Providing Firms : An Applicationen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR17181en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record