Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorZafir, Ceran Zeynep
dc.date.accessioned2015-04-14T13:44:50Z
dc.date.available2015-04-14T13:44:50Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationZafir, C. Z. (2009). Neoliberalizmin Minimal Devlet Yaklaşımına Bir Eleştiri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(2), 65-82.en_US
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/848
dc.description.abstractBu çalışmada, 1980’li yıllarla birlikte yeni bir görünüme bürünen liberalizmde, devlete atfedilen yeni rollerin sorgulanması amaçlanmaktadır. Kapitalist sistem ve devlet arasındaki ilişkinin tarihsel perspektiften gelişimine bakılarak ilişkinin boyutları, süreç içinde değişen rolleri, devletin kapitalist gelişme sürecindeki etkisi ve etkinliği, merkez ve çevre ülkelerde minimal devlet anlayışının uygulanma pratikleri gösterilmeye çalışılacaktır. Çevre ülkelere, devletin ekonomik anlamda küçülmesine yönelik pek çok uygulama önerilmesine ve bu önerilerin hayata geçirtilmesine rağmen, gelişmiş merkez ülkelerdeki pratiğin farklı oluşu ile zaman içinde devletin geleneksel rolleri yerine, benzer boyutta bir etkinlikle, ancak ekonomide farklı roller almak durumunda olması vurgulanmak istenmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this article is to criticize the new role of the state in the neoliberal era of 80s. The dimension of the relation between the state and the capitalist system, the changed role of the state during the period, the efficiency and the influence of the state in capitalist development, the difference of the minimal state practice in the center and periphery are tried to be emphasized in its historical context. Even it is advised to peripherial countries to minimize the role of the state ineconomy. It should not have been applied for the Central economies, This challange is to be emphasises.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMinimal devleten_US
dc.subjectNeoliberalizmen_US
dc.subjectSerbestleşmeen_US
dc.subjectLiberalisationen_US
dc.subjectMinimal stateen_US
dc.subjectNeoliberalismen_US
dc.titleNeoliberalizmin Minimal Devlet Yaklaşımına Bir Eleştirien_US
dc.title.alternativeA Critics to Minimal State Approach of Neoliberalismen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR172453en_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record