Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozatay Anbarlı, Şeniz
dc.date.accessioned2015-03-23T15:13:25Z
dc.date.available2015-03-23T15:13:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationBozatay Anbarlı, Ş. (2011). 12 Eylül 2010 referandumu ve referandum sürecinin üniversite öğrencileri tarafından algılanmasına ilişkin bir araştırma: Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 115-140.en_US
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/780
dc.description.abstract12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Referandumunda, “evet” ve “hayır” kampanyaları, değişiklik paketinin içeriğini gölgede bırakarak, süreci kutuplaşmaya indirgeyen bir havada gerçekleşmiştir. Bu araştırmada, birer kamu yöneticisi adayı olarak örnekleme konu olan 1017 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisinin, halkoylamasının değeri, liderlerin üslupları, referandumun AB yolunda bir adım olup olmadığı, demokratikleşme açısından referandumların önemi ve değişikliğe ilişkin bazı anayasa maddeleri itibariyle süreci nasıl algıladıkları araştırılmıştır. Oy kullanma oranının Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiği dikkati çekerken, farklı değişkenler ve sürece ait sorular arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Araştırma, referandum sürecinin üniversite öğrencileri tarafından algılanmasına ilişkin ipuçları sunarken, öğrencilerin siyasal sosyalleşme ile ilgili tutumlarını da ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstract“Yes” and “No” campaigns in the September 12, 2010 Referendum on the Constitutional Amendments took place in a polarization environment by living aside the contents of the changing package. In this survey, the perceptions of the 1017 students of the Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences, as a candidate of public administrator, the value of referendums, styles of leaders, whether or not the referendum is a step towards the accession to the EU the importance of referendums in terms of democratization and how they perceive the process related to some constitutional amendments are examined. The rate of voting is over the average of Turkey and there is a significant relationship between different variables and the questions pertaining to the process. The survey reveals the tips regarding the perceptions of university students on the referendum process and also conveys the attitudes of students about political socialization.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectDemokratikleşmeen_US
dc.subjectReferandumen_US
dc.subjectSiyasal sosyalleşmeen_US
dc.subjectSiyasal üslupen_US
dc.subjectDemocratizationen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectPolitical socializationen_US
dc.subjectPolitical styleen_US
dc.title12 Eylül 2010 Referandumu Ve Referandum Sürecinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanmasına İlişkin Bir Araştırma : Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Örneğien_US
dc.title.alternativeSeptember 12, 2010 Referendum and A Survey About the Perceptions of University Students on the Referendum Process : the Case of the Biga Faculty of Economics And Administrative Sciencesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-4690-9650en_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dcterms.identifier.endpage140
dc.institutionauthorBozatay Anbarlı, Şenizen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record