Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaragül, M. Fatih
dc.contributor.authorÖzgüven, Sanver
dc.date.accessioned2014-08-21T06:22:44Z
dc.date.available2014-08-21T06:22:44Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-11-09
dc.identifier.citationÖzgüven, S. (2010). Seramik formların bilgisayar destekli tasarım programlarıyla tasarlanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/665
dc.description.abstract"Seramik Formların Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarıyla Tasarlanması" isimli Yüksek Lisans tez çalışmasında belirlenen seramik formlar bilgisayar ortamında tasarlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, seramik sanatının tarihsel gelişimine kısaca değinilmiş ve seramik sözcüğü ile ilgili birtakım tanımlamalara yer verilmiştir. İkinci bölümde, bilgisayarın tarihçesine değinilmiştir. Günümüzde kullanılan bilgisayarlara gelinceye kadar geçen sürede gerek donanım, gerekse yazılım alanlarında meydana gelen gelişmeler bu bölümde kısaca aktarılmaktadır. Ayrıca bilgisayar destekli tasarımın ortaya çıkışı ve gelişimine dair bilgiler de bu bölümde sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, üç boyutlu seramik formların modellenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde, öncelikle temel geometrik biçimlerin şekillendirilmesine değinilmiştir. Daha sonra, seramik formların modellenmesi ve kalıp uygulaması yapılmıştır. Burada her bir form üzerinde detaylı çalışmalara yer verilmiştir. Formların ortaya çıkış süreci aşama aşama aktarılarak, komutlar hakkında bilgi verilerek ve görsellerle desteklenerek aktarılmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde, dekor tasarımının bilgisayar destekli tasarım programları ile tasarlanmasına değinilmiştir. Bu bölümde de, öncelikle geometrik biçimlerle çalışmaya başlanmıştır. Daha sonra karo ve bordür tasarımları gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım çalışmaları da detaylı bir içimde, komutlar hakkında bilgi verilerek ve görsellerle desteklenerek sunulmuştur. Beşinci bölümde ise, daha önceki bölümlerde tasarlanmış olan seramik form ve dekor tasarımları bir araya getirilmiştir. Dekor tasarımının seramik form üzerine yerleştirilme uygulamasına, ayrıntıları ile değinilmiştir. Bilgisayar ortamında, dekor tasarımının form üzerine nasıl uygulandığı, boyutlarının nasıl değiştirildiği ve nasıl çoğaltıldığı ile ilgili uygulamalar bu bölümde yer almaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar destekli tasarımen_US
dc.subjectSeramikleren_US
dc.titleSeramik formların bilgisayar destekli tasarım programlarıyla tasarlanmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorÖzgüven, Sanveren_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record