Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDurukan, Haydar
dc.contributor.authorSezer, Cennet
dc.date.accessioned2014-08-19T10:38:41Z
dc.date.available2014-08-19T10:38:41Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-06-15
dc.identifier.citationSezer, C. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin ölçme değerlendirmeyi kullanma düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/636
dc.description.abstractDoğumdan ilköğretime kadar geçen zaman insan yaşamının temellerinin atıldığı, gelişimin büyük ölçüde tamamlandığı kritik bir dönemdir. Ülkemizde de 0-6 yas çocuklarının eğitimine verilen önem son yıllarda giderek artmış, okul öncesi eğitim kurumları yaygınlaştırılmış ve zorunlu hale getirilmiştir. Okul öncesi eğitim, çocuğu okula hazırlamanın yanı sıra kisilik gelişimine de katkıda bulunmaktadır. Bu denli önem taşıyan okul öncesi eğitimin iyi yetiştirilmiş öğretmenler aracılığıyla verilmesi esastır. Eğitim etkinliklerini çocuğa göre düzenleyen, uygulayan ve uygulama sonuçlarını değerlendirebilen nitelikli öğretmenlere ihtiyaç vardır. Özellikle yapılan eğitimin etkililiği hakkında bize yol gösteren değerlendirme aşaması eksiksiz uygulanmalıdır. Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin hangi ölçme değerlendirme yöntemlerini hangi nedenle tercih ettiklerini ve yöntemler hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, karşılaştırma türü ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmış ve veriler anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerden okul öncesi 2 yıllık ön lisans mezunu öğretmenlerin ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanması, okul öncesi 4 yıllık lisans mezunu öğretmenlerin ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanmasından fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerin çoğunluğunun ölçme değerlendirme araçlarını uygulamakta olduğu, ancak bu araçların yeterliliği konusunda kararsız oldukları, bazı araç ve yöntemlerin geçerlik ve güvenirlikleri yüksek bulmadıkları, bazı araç ve yöntemlerin ise objektif olmadıklarını düşündükleri görülmüştür. Sonuçta hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenerek öğretmen katılımının sağlanması, okul öncesi eğitim programında yöntemlere ilişkin örneklerin sayısının artırılması gibi öneriler sunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkulöncesien_US
dc.subjectÖlçmeen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectDeğerlendirmeen_US
dc.subjectOkul öncesi eğitim programıen_US
dc.titleOkul öncesi öğretmenlerinin ölçme değerlendirmeyi kullanma düzeylerinin belirlenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorSezer, Cenneten_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record