Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan, Engin
dc.contributor.authorBalkan, Betül
dc.date.accessioned2014-08-18T08:22:08Z
dc.date.available2014-08-18T08:22:08Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-06-08
dc.identifier.citationBalkan, B. (2010). Çanakkale ili Yenice ilçesinin swot analizi ile sosyo ekonomik değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/622
dc.description.abstractBir yörenin nasıl kalkınacağını ve gelişeceğini belirlemek için öncelikle o bölgenin sahip olduğu potansiyelleri belirlemek gerekmektedir. Daha sonra incelenecek olan yörenin sahip olduğu değerler ortaya konulmalıdır. Çanakkale iline bağlı Yenice ilçesinin sosyo ekonomik yapısı ve bu yapılanmanın gelecek yılları da kapsayacak şekilde açılımlarının belirlenmesi bu tezin konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada gelecek on yıllık zaman periyodu için bir ekonomik çerçeve hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı mevcut ekonomik veri tabanlarına göre elde edilen sosyo ekonomik niceliksel değerleri belirlemek ve SWOT analizi çerçevesinde gelecekteki ekonomik yapılanmanın Yenice’nin sosyo ekonomisi üzerine etkilerini incelemektir. Araştırmada yöntem olarak SWOT analizi kullanılmıştır. İlçede bulunan tüm kamu ve özel kurumlar incelenmiş olup özellikle birebir görüşmelere ağırlık verilmiştir. Yenice’de SWOT analizi ile yapılan değerlendirmede sosyal ve ekonomik açıdan elde edilen güçlü yönler 49 adet olup en güçlü yönleri tarımsal açıdan kırmızı biber potansiyeline sahip olması ve ormanlık arazilerinin geniş yer kaplamasıdır. Zayıf yönleri 40 adet olup, en zayıf yönü sanayisinin yeterince gelişememiş olmasıdır. 30 adet fırsat değişkeni arasında en önemlisi yapılabilecek düzenlemelerle bölgede turizme yönelik faaliyetlerin arttırılması ve desteklenmesidir. Bu çalışmada 23 adet tehdit değişkeni tespitinde bulunulmuştur. Bölge ile ilgili elde edilen tehditler arasında en etkilisi ise yörenin markalaşabilecek değerlerine sahip çıkmamasıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyo ekonomiken_US
dc.subjectÇanakkaleen_US
dc.subjectYeniceen_US
dc.subjectSektören_US
dc.subjectÜretimen_US
dc.subjectTicareten_US
dc.subjectYönetim birimien_US
dc.subjectSwoten_US
dc.subjectAnalizen_US
dc.subjectÇasiaden_US
dc.titleÇanakkale ili Yenice ilçesinin swot analizi ile sosyo ekonomik değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorBalkan, Betülen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record