Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdemir, Ali
dc.contributor.authorAçar, Arzu
dc.date.accessioned2014-08-18T07:21:07Z
dc.date.available2014-08-18T07:21:07Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-06-14
dc.identifier.citationAçar, A. (2010). Kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinin sivil toplumu algılama bağlamında değerlendiririlmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/620
dc.description.abstractKURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİKLERİNİN SİVİL TOPLUMU ALGILAMA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Bilgi çağıyla birlikte toplumlar bilinçlenmektedir. Toplumların işletmelerden beklentisi artmakta ve toplumlar beklentilerinin yerine getirilmesi için yaptırım uygulayabilmektedir. Bu durum, işletmeleri sorumlu ve duyarlı olmaya yöneltmektedir. İşletme ve çevresi karşılıklı bir bağlılık içindedir. İşletmelerin faaliyetleri hem kendilerini hem de toplumu etkilemektedir. Bu nedenle işletmeler çevresel ve toplumsal sorunlara duyarsız kalamamaktadırlar. Bunun yanında faaliyetleriyle çevresel ve toplumsal sorunlara neden olmayacak sorumluluğa sahip olmalıdırlar. İşletmenin günlük kararları ve uzun vadeli faaliyetleri sosyal çevre tarafından kabul görmelidir. Özellikle işletmeler büyüdükçe çevrenin beklentisi daha da artar. Çünkü toplumun, ekonominin ve doğanın kaynaklarını daha çok kullanırlar. Bu sebeplerden dolayı, günümüzde, kurumsal sosyal sorumluluk kavramı öne çıkmaktadır. Uygar toplumlarda sivil toplum anlayışı bulunmaktadır. Günümüzde sivil toplumun, çevresel, ekonomik, sosyal konularda etkinliği artmaktadır. Özellikle sivil toplumun örgütlenmiş hali olan sivil toplum kuruluşları, toplumsal, siyasal ve ekonomik konularda, uluslararası ilişkilerde oldukça etkili olmaktadır. Bu derece etkili bir yapının, ekonominin birimleri olan işletmelerle ilişkisinin önemi ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin, sivil toplumla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri bulunmaktadır. Bu durum, bu ilişkilerin nasıl algılandığı ve ne düzeyde olduğu sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Sivil toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının önemini bilen işletmeler, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini bu çerçevede şekillendirmektedirler. İşletmelerin sosyal sorumluluk etkinliklerini sivil toplumun unsurlarına yönlendirmesi, sivil topluma verdikleri önemi göstermektedir. Bunun yanında işletmelerin sivil topluma yönelik olumlu bakış açılarını somut çalışmalarla göstermesi oldukça önemlidir. Bu araştırmada, kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil toplum kavramları teorik olarak incelenmiştir. Daha sonra işletmelerin sivil toplum algısını belirlemeye yönelik, işletmeler üzerine bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda, işletmelerin sivil toplumla ilgili konularda olumlu görüşleri bulunduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal sorumluluken_US
dc.subjectYaklaşımen_US
dc.subjectKurumsalen_US
dc.subjectSürdürülebilirliken_US
dc.subjectSivil toplumen_US
dc.subjectKuruluşen_US
dc.titleKurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinin sivil toplumu algılama bağlamında değerlendiririlmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorAçar, Arzuen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record