Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGörsev Kılıç, Gonca
dc.contributor.authorTürkmen, Uğur
dc.date.accessioned2022-09-20T13:32:11Z
dc.date.available2022-09-20T13:32:11Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationGörsev Kılıç, G. & Türkmen, U. (2021). Türkı̇ye’de Oda Müzı̇ğinin Gelı̇şimi Ve “Nemeth Kuartet” Özelinde Bı̇r Yaylı Kuartetı̇n İncelenmesı̇. Sanat ve Tasarım Dergisi , 11 (2) , 516-537.en_US
dc.identifier.issn2146-9059
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3732
dc.description.abstractÜlkemizde en çok dinlenen klasik müzik türleri arasında yer alan oda müziğine yönelik ilginin son yıllardaki artışı dikkat çekicidir. Yeni oda müziği gruplarının kurulması, çeşitli kurum ve kuruluşların programlarında oda müziği gruplarına sıklıkla yer vermesi, oda müziğine yönelik çeşitli yarışma ve festivallerin düzenlenmesi bu türün icrasına ivme kazandırmış ve dinleyicilerin oda müziğine yönelik ilgisini artırmıştır. Oda müziği türleri içinde ise birçok farklı forma rastlanılmasına rağmen, akla gelen ilk oluşumların başında kuşkusuz yaylı kuartetler gelmektedir. Ülkemizde de son yirmi yıl içerisinde kurulan yaylı kuartetler arasında birçok grup yurt içi ve dışında gerçekleştirdikleri düzenli performanslarla ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atmışlardır. Bu araştırma ulusal ve uluslararası sanat ortamlarında ülkemizi başarıyla temsil eden önemli oda müziği gruplarından Nemeth Kuartet’in oluşum sürecini ve temel dinamiklerini sosyal psikoloji bağlamında ele almayı amaçlamaktadır. Dört kadın sanatçıdan oluşan Nemeth Kuartet, ülkemizde istikrarlı bir şekilde sanat hayatını sürdürebilen az sayıda oda müziği grubu arasında gösterilmektedir. Bir durum çalışması olan bu araştırmada literatür taraması ve görüşme tekniğine başvurulmuştur. Grup üyeleriyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmede çeşitli sorular yöneltilmiş, elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerine başvurularak yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIt is remarkable that the interest in chamber music, which is among the most listened classical music genres in our country, has increased in recent years. The establishment of many new chamber music groups, the frequent inclusion of chamber music groups in the programs of various institutions and organizations, various competitions and festivals for chamber music have accelerated the performance of chamber music and increased the audience of this genre. Although there are many different forms among chamber music genres, string quartets are among the first to come to mind. Among the string quartets established in our country in the last twenty years, many groups have achieved significant success at national and international level with their regular performances in Turkey and abroad. This study aims to examine the formation process and basic dynamics of Nemeth Quartet, one of the important chamber music groups that have successfully represented our country in national and international area in recent years, in the context of social psychology. Consisting of four female artists, Nemeth Quartet is among the few chamber music groups that have been able to actively pursue their artistic life in national and international platforms for a long time. In this study, which is a case study, literature review and interview technique was used. In the semi-structured interview with the group members, various questions were asked, and the data obtained were interpreted by using qualitative research methods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOda Müziğien_US
dc.subjectNemeth Kuarteten_US
dc.subjectSosyal Psikolojien_US
dc.subjectChamber Musicen_US
dc.subjectNemeth Quarteten_US
dc.subjectSocial Psychologyen_US
dc.titleThe development of chamber music in Turkey and an analysis of a string quartet specific to "nemeth quartet"en_US
dc.title.alternativeTürkiye’de oda müziğinin gelişimi ve “nemeth kuartet” özelinde bir yaylı kuartetin incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-0847-779Xen_US
dc.relation.ispartofAnadolu Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisien_US
dc.departmentRektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Devlet Konservatuarı, Müzik Bölümüen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage516en_US
dc.identifier.endpage536en_US
dc.institutionauthorTürkmen, Uğur
dc.identifier.doi10.20488/sanattasarim.1049039en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.authorwosidEBA-1361-2022en_US
dc.authorscopusid-en_US
dc.identifier.wosWOS:000737195800003en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record