Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTokpunar, Mirza
dc.contributor.authorTaşkın, Bilal
dc.date.accessioned2022-09-19T13:14:46Z
dc.date.available2022-09-19T13:14:46Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-08-25
dc.identifier.citationTaşkın. B. (2017). Müteahhir dönem kelâmında bir umûr-i âmme kavramı olarak varlıkla ilgili tartışmalar: Teftâzânî örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3730
dc.description.abstractMüteahhir dönem kelâmı içerik, tertip ve dil açısından mütekaddim döneme göre farklılık arzetmektedir. Kelâm ilmi müteahhir dönemde büyük oranda felsefenin müktesebâtından etkilenmiştir. Buna bağlı olarak felsefenin pek çok konusu kelâm ilminin kapsamına dâhil olmuştur. Umûr-i âmme bu bağlamda kelâma dâhil olan konuların en önemlisi olarak değerlendirilebilir. Umûr-i âmme, metafiziğin, vâcip ve mümkün mevcutların tamamına ya da yalnızca mümkün mevcutların tamamına yüklem olan küllî kavramları inceleyen kısmıdır. Umûr-i âmme genel itibariyle varlık-yokluk, mâhiyet ve illetmalûl şeklinde üç ana başlık altında incelenir. Metafiziğin de konusu olması nedeniyle varlık kavramı, bu kavramların en genelidir. Bu sebeple umûr-i âmme varlık kavramına ilişkin problemlerin incelenmesiyle başlatılmaktadır. Varlık kavramı ile ilgili problemler muhtelif metinlere göre farklılık gösterir. Ancak varlık ve yokluk başlığı altında müteahhir dönem kelâm kaynakları, genelde varlığa ilişkin tartışma konuları arasında varlık kavramının tasavvuru, müşterekliği, varlığın zâit olması ve zihnî varlık konularına yer vermektedirler. Bu konular büyük oranda İslam düşüncesinin üç nazarî kolu olan kelâm, felsefe ve tasavvufun varlık tasavvurlarını da yansıtmaktadır. Bu araştırmada mezkûr konular Sadeddin et-Teftâzânî'nin (ö. 792/1390) eserleri merkezde olmak üzere müteahhir dönem kelâm, felsefe ve tasavvuf kaynakları üzerinden incelenmiştir. Bu minvalde tartışma konusu olan meseleler önce bu üç disiplinin temel metinleri üzerinden ortaya konulmuş akabinde Teftâzânî'nin yaklaşımı, onun dile getirdiği delil eleştiri ve yorumları üzerinden izah edilmeye çalışılmıştır. Araştırma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Araştırmada müteahhir dönem kelâmının önemli bir ismi olan Teftâzânî'nin varlıkla ilgili kanaatlerinin tespit edilmesi, mezkûr disiplinlerin varlık taştırmalarındaki argümanlarının karşılaştırılması ve araştırmanın kelâmın nazarî müktesebâtının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe later period of kalam is different from the early Kalam in terms of content and contexture and wording. In this era, the kalam seems to be as affected, to a large extent, by acquirements of philosophy. As a consequence of this, the many topics of philosophy get involved in the Kalam. One of these topics is the general things (al-umûr al-âmma). Umûr-ı âmma, divided in general terms into three main section in the form of existencenonexistence, essence, and cause-effect, is the title of the metaphysical field that investigates the concepts that involved the whole of existents or majority of existents. The concept of existence, in consequence of being the subject matter of metaphysic, is the more general concept of umûr-ı âmma and therefore it has been started with discussions that related to existence. The matters included under the title of umur-i Amma vary by Kalam works. Nonetheless, the latter era kalam works give place, largely, to topics that existence is envisioned as self-evident (bedihi), and it is common and superadded concept, and that the mental existence. These topics, to a large extent, reflect the approaches of kalâm, philosophy, and sufism that establish the three theoretical disciplines of İslam thought, regarding existence. In this research, The aforementioned topics have been examined relying on the later period kalam works, particularly works of Teftâzânî (d. 792/1390). In this context, the discussion topics have been firstly presented on the basis of the basic texts of these three disciplines and later, the Teftâzânî's opinions explained referring to his evidence, criticism, and interpretations. the research comprises of an introduction, two main section, and a conclusion. Purpose of the research is to determine the approaches of Teftâzânî related to existence, compare the basic views of three disciplines about existence discussions, and contribute the studies for revealing the theoretical acquirements of kalam.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin felsefesien_US
dc.subjectReligious philosophyen_US
dc.subjectKelamen_US
dc.subjectIslamic theologyen_US
dc.subjectKur'an-ı Kerimen_US
dc.subjectKoranen_US
dc.subjectMüteahhirin Dönemien_US
dc.subjectMüteahhirin Perioden_US
dc.subjectSadettin Teftazanien_US
dc.subjectUmur-ı ammeen_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectIslamen_US
dc.titleMüteahhir dönem kelâmında bir umûr-i âmme kavramı olarak varlıkla ilgili tartışmalar: Teftâzânî örneğien_US
dc.title.alternativeDiscussions on existence as a term of al-umûr al- 'âmmah in the theology of the muta'akhkhirûn: The outlook of al- Taftâzânîen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.authorid-en_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorTaşkın, Bilal
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record