Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlkan, Resul
dc.date.accessioned2022-08-10T13:13:38Z
dc.date.available2022-08-10T13:13:38Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationAlkan, R. (2021). Turkish-German Military Relations in the Early Years of the Republic and the Activities of General Hilmar von Mittelberger in Military Academy. Gazi Akademik Bakış, 14(28), 95-114.en_US
dc.identifier.issn1307-9778
dc.identifier.issn1309-5137
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3659
dc.description.abstractThe Prussian tradition in Ottoman military modernization began with Captain Helmuth von Moltke. Approximately a century after the activities of the delegation headed by Helmuth von Moltke in the Ottoman army, advisors from Germany were re-assigned by the Republic of Turkey at various levels of the army. Compared to previous military delegations, German consultants, whose duties were limited to lecturing at military academies on paper, resigned from their official duties in Germany. They have signed special agreements with the Turkish Armed Forces that do not bind their own countries and military institutions, and have served in Turkey for a wage higher than the salary they earned in their country. Between 1925 and 1939, apart from the military attachés in the German embassies in Turkey, 36 German served in Turkish Military and Naval War Schools. Among these, Hilmar von Mittelberger is the most prominent name with his works that he left behind in a short period of 7 years, with his last position in Germany with the rank of lieutenant general. The German general, who returned to his country with the beginning of the Second World War, attended the talks about Turkey at the headquarters of his country’s general staff, where he informed the generals of the German army about Turkey’s defense power.en_US
dc.description.abstractOsmanlı askerî modernleşmesinde Prusya geleneği, Yüzbaşı Helmuth von Moltke ile başlamıştır. Helmuth von Moltke başkanlığındaki heyetin Osmanlı ordusundaki faaliyetlerinden yaklaşık bir asır sonra Almanya’dan gelen danışmanlar, Türkiye Cumhuriyeti tarafindan ordunun çeşitli kademelerinde yeniden görevlendirilmiştir. Daha önceki askerî heyetlerle karşılaştırıldığında kâğıt üstündeki görevleri orduya bağlı akademilerde dersler vermek ile sınırlı olan Alman danışmanlar, Almanya’daki resmî görevlerinden istifa etmişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri ile kendi ülkeleri ve askerî kurumlarını bağlamayan özel anlaşmalar imzalamışlar ve ülkelerinde kazandıkları maaşın üstünde bir ücret karşılığında Türkiye’de görev yapmışlardır. 1925-1939 yılları arasında-Türkiye‘deki Alman elçiliklerinde görevli askerî ataşeleri bir kenera bırakırsak- 36 Alman Türkiye’nin Kara ve Deniz Harp Okullarında görev almıştır. Bunların içerisinde Almanya’daki son görevi korgenerallik rütbesi ile, en kıdemlisi Hilmar von Mittelberger, 7 sene gibi kısa sürede geride bıraktığı eserleri ile en ön plana çıkan isimdir. İkinci Dünya Savaşı‘nın başlangıcıyla beraber ülkesine geri dönen Alman general, ülkesinin genelkurmay karargâhında Türkiye ile alakalı görüşmelere katılmış ve burada Alman ordusunun generallerini Türkiye’nin savunma gücü hakkında bilgilendirmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHale Şıvgın / Journal Gazi Academic Viewen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectGeneral Hilmar von Mittelbergeren_US
dc.subjectTurkish-German military relationsen_US
dc.subjectTurkish Military Academy, memoirsen_US
dc.subjectTürk-Alman Askerî İlişkilerien_US
dc.subjectHarp Okullarıen_US
dc.subjectTürk Askerî Tarihi, Hatıraten_US
dc.titleTurkish-German Military Relations in the Early Years of the Republic and the Activities of General Hilmar von Mittelberger in Military Academyen_US
dc.title.alternativeErken Cumhuriyet Dönemi Türk-Alman Askerî İlişkileri ve General Hilmar von Mittelberger’in Harp Okullarındaki Faaliyetlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-0489-5772en_US
dc.relation.ispartofGazi Akademik Bakış - Gazi Academic Viewen_US
dc.departmentFakülteler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage114en_US
dc.institutionauthorAlkan, Resul
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.authorwosidCBG-0198-2022en_US
dc.authorscopusid57414897900en_US
dc.identifier.wosWOS:000661634200006en_US
dc.identifier.trdizinidTlRrM053PT0en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess