Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlkan, Resul
dc.date.accessioned2022-06-10T08:23:15Z
dc.date.available2022-06-10T08:23:15Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationAlkan, R. (2021). Alman Belgeleri Işığında Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Donanmasındaki Faaliyetleri. Journal of Modern Turkish History, 17(34), 839-861.en_US
dc.identifier.issn1305-1458
dc.identifier.issn2147-1592
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3571
dc.descriptionScopus - Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarihen_US
dc.description.abstractBu makalede Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Donanması’nın komutanlığına getirilen Wilhelm Souchon ve Osmanlı Donanmasında görevli Alman danışmanların faaliyetleri ele alınmaktadır. Souchon, görevinin başlangıcında, Almanya’dan denizci subayı ve teknik eleman desteği talebinde bulunarak Osmanlı Donanmasının mürettebat eksikliklerini tamamlamak için ilk adımı atmıştır. Hemen ardından Türk ve Alman mürettebatın ortak tatbikatları neticesinde Osmanlı Donanması kısa sürede savaşa hazır hale gelmiştir. Savaş boyunca Osmanlı donanma subayları ve mühendislerinin yanı sıra sivil denizcilikte faaliyet gösteren denizciler Almanya’da meslekî eğitimlere katılmıştır. 1914-1918 yılları arasında Osmanlı Donanmasında Almanlar tarafından yürütülen reform faaliyetlerindeyse bir sonuç alınamamıştır. Donanmanın ıslahında görevli Alman danışmanlar, savaş şartlarının zorlukları ve Osmanlı bahriyesindeki bazı Türk subaylarının reformlara olumsuz yaklaşımı ile karşılaşmıştır. Osmanlı devlet adamları, donanma filosuna yeni savaş gemilerinin alımında başvurulacak tek ülke olarak Almanya’yı görmüştür. Almanya’dan Osmanlı Donanmasına savaş gemileri ve denizaltıların satın alınması için 3 yılı bulan uzun müzakereler gerçekleştirilmiştir. Nihayetinde 17 Eylül 1917’de Almanya’dan torpidobot ve denizaltıların satın alımını içeren anlaşma imzalanmıştır. Berlin’de Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatlar ve bahriye mensupları arasındaki görüşmelerde Osmanlı Devleti’nden Alman donanmasına ait gemiler için sürekli liman tahsis edilmesi gibi askerî ayrıcalıklar gündeme gelmiş olsa da bu anlaşmada yer almamıştır. Neticede Almanya’dan savaş gemileri ve denizaltıların satın alımını içeren anlaşma, Osmanlı Devleti ve müttefikinin Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılmasıyla geçerliliğini yitirmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBirinci Dünya Savaşıen_US
dc.subjectOsmanlı Donanmasıen_US
dc.subjectCemal Paşaen_US
dc.subjectAlman Islahat Faaliyetlerien_US
dc.subjectWilhelm Souchonen_US
dc.subjectFirst World Waren_US
dc.subjectThe Ottoman Navyen_US
dc.subjectCemal Pashaen_US
dc.subjectGerman Reform Activitiesen_US
dc.subjectWilhelm Souchonen_US
dc.titleAlman Belgeleri Işığında Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Donanmasındaki Faaliyetlerien_US
dc.title.alternativeActivities of Germany in the Ottoman Navy during World War I in the Light of German Documentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-0489-5772en_US
dc.relation.ispartofCTAD-Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue34en_US
dc.identifier.startpage839en_US
dc.identifier.endpage861en_US
dc.institutionauthorAlkan, Resul
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.authorwosid-en_US
dc.authorscopusid57414897900en_US
dc.identifier.wosWOS:000754302500013en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85122958681en_US
dc.identifier.trdizinidTlRFeE56SXlNZz09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record