Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKutlu, Salih Ziya
dc.contributor.authorGörün, Mustafa
dc.date.accessioned2022-02-12T11:11:56Z
dc.date.available2022-02-12T11:11:56Z
dc.date.issued2016-10-30
dc.identifier.citationKutlu, S. Z. & Görün, M. (2016). Kalkınma Ajanslarında Merkezi Ve Yerel Unsurların Etkisi: Kalkınma Ajanslarının Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (2) , 15-36 . DOI: 10.31454/usb.378113en_US
dc.identifier.issn2718-0905
dc.identifier.issn2717-753X
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/usb/issue/34006/378113
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3472
dc.descriptionKutlu, Salih Ziya, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi) ; Görün, Mustafa, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü)en_US
dc.description.abstract1970 sonrası dönemde bölgesel kalkınma politikalarının giderek daha popüler bir hal alması, bölge ölçeğinde kurumsallaşma çabalarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlk olarak 1933 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan kalkınma ajansları, bu kurumsallaşma çabalarının Avrupa’daki yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu-özel-sivil işbirliğini yerelde gerçekleştirmeye çalışan ajanların Türkiye’de kurulması ise 2006 yılına rastlamaktadır. Literatür taraması şeklinde oluşturulacak çalışmada, merkeziyetçi yönetim anlayışının hakim olduğu Türkiye’de, temel felsefesi yerel yönetişimi gerçekleştirmek olan kalkınma ajanslarının, idari ve mali yapısı ile işlemlerinde merkezi yönetimin etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla Türkiye’de kurulan 26 ajansın idari yapılanması, bütçesi ve Kalkınma Bakanlığı ile olan ilişkisi incelenecektir.en_US
dc.description.abstractAfter 1970’s, the becoming of regional development policies increasingly more popular has led to the emergence of institutionalized efforts of the region. The development agencies, established first in 1933 in the United States, emerge as a reflection of the institutionalization efforts in Europe. The establishment of agencies in Turkey, which try to make cooperation among public-privatecivil sector in local, coincides in 2006. In the study which will be conducted as a literature survey, it is attempted to analyse the impact of central government on administrative and financial structure and transaction of development agencies of which the basic philosophy is to actualise local governance in Turkey in which the centralized management system is dominated. For this purpose, the administrative structures and budgets of the 26 development agencies, which were established in Turkey, and their relationship with the Ministry of Development will be investigated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMerkezileşmeen_US
dc.subjectYerelleşmeen_US
dc.subjectKalkınma Ajansıen_US
dc.subjectCentralizationen_US
dc.subjectDecentralizationen_US
dc.subjectDevelopment Agencyen_US
dc.titleKalkınma Ajanslarında Merkezi ve Yerel Unsurların Etkisi: Kalkınma Ajanslarının Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeThe Impact of Central and Local Elements on Development Agencies: An Evaluation Towards The Practice of Development Agencies in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-0450-5757en_US
dc.authorid0000-0001-9732-6979en_US
dc.relation.ispartofTroyAcademy (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi)en_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentFakülteler, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.institutionauthorKutlu, Salih Ziyaen_US
dc.institutionauthorGörün, Mustafaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record