Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSünnetçioğlu, Ayşe
dc.contributor.authorDoğdubay, Murat
dc.date.accessioned2021-12-14T12:22:46Z
dc.date.available2021-12-14T12:22:46Z
dc.date.issued2017-12-27
dc.identifier.citationSünnetçioğlu, A. & Doğdubay, M. (2017). A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 1 (1), 12-25.en_US
dc.identifier.issn2602-4144
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/33971/376165
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3408
dc.descriptionSünnetçioğlu, Ayşe, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, pazarlama disiplini kapsamında tüketicilerin yemek yeme deneyimleri ele alınmıştır. Bireyselleştirilmiş yemek yeme deneyiminin bileşenlerini tanımlamak çalışmanın temel problem alanını oluşturmaktadır. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 403 tüketiciye anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bireyselleştirilmiş yemek yeme deneyimi bileşenleri; estetik boyut (tabak, yemek, mekan ve ambiyans estetiği), duygusal tatmin boyutu, ruhsal boyut, entelektüel boyut, iç kaynak boyutu, aktivite boyutu ve ekonomik boyut olarak ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractWith this work, the consumers' dining experiences within the scope of marketing disciplineare discussed. Defining the components of customized dining experience constitutes the main problem area of the study. For this purpose, 403 consumer questionnaires were used which were reached by sampling method. As a result of the analyzes made, the components of the customized dining experience area esthetic dimension (plate, food, space and ambiance esthetics), emotional satisfaction dimension, spiritual dimension, intellectual dimension, internal resource dimension, activity dimension and economic dimension.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYemek yeme deneyimien_US
dc.subjectYemek yeme deneyimi bileşenlerien_US
dc.subjectBireyselleştirilmiş yemek yeme deneyimien_US
dc.subjectDining experienceen_US
dc.subjectDining experience componentsen_US
dc.subjectCustomized eating experienceen_US
dc.titleBireyselleştirilmiş Yemek Yeme Deneyimi Boyutlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experienceen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-4295-9776en_US
dc.authorid0000-0001-5601-6931en_US
dc.relation.ispartofGastroia: Journal of Gastronomy And Travel Researchen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Ezine Meslek Yüksekokulu, Seyahat - Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümüen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu, Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümüen_US
dc.institutionauthorSünnetçioğlu, Ayşeen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record