Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, Halil
dc.date.accessioned2021-12-08T13:16:35Z
dc.date.available2021-12-08T13:16:35Z
dc.date.issued2020-03-31
dc.identifier.citationKorkmaz, H. (2020). Troya Müzesi Elektronik Ziyaretçi Yorumlarının Hizmet Özellikleri, Memnuniyet ve Tavsiye Açısından İncelenmesi . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 4 (1) , 43-56en_US
dc.identifier.issn2602-4144
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/53490/708307
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3390
dc.descriptionKorkmaz, Halil, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği)en_US
dc.description.abstractGünümüzde turistlere yeni ve farklı bir deneyim sunmak için kültürel miras unsurlarının ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Müzeler kültürel mirasın korunması ve kültürel amaçlarla tanıtılmasını sağlayan yapılardır. Bu işlevlerinden dolayı müzeler bulundukları destinasyonlarda turizmi destekleyici çekicilik unsurları haline gelmektedir. Bazı müzeler ise kendi başlarına bir turizm ürünü olup turistlerin destinasyonu ziyaretlerinde motivasyon kaynağı olmaktadır. Ancak diğer hizmet endüstrilerinde olduğu gibi turizminde yaşanan kalite sorunları turizm doi.org/10.32958/gastoria.708307 Yayın Bilgileri Kabul tarihi: 14.01.2020 Yayın tarihi: 31.03.2020 Yazar Bilgileri ORCID: *0000-0002-6795-9289 Email: * halilkorkmaz@comu.edu.tr gelişmesini etkilemektedir. Kültürel mirasın yönetim sürecinde yaşanacak aksamalar kalitenin düşmesine ve turistlerin hizmetlerden memnuniyetinin azalmasına neden olacaktır. 2018 Troya Yılı’nda Çanakkale’de açılan ve 2020 yılı Avrupa Yılın Müzesi yarışması finaline kalan Troya Müzesi bölge turizmi açısından önemli bir çekiciliktir. Bu çalışmanın amacı Troya Müzesini ziyaret eden kişilerin müze hakkında paylaşımları incelenerek algıladıkları hizmet özelliklerinin, motivasyonlarının, memnuniyet ve tavsiye niyetlerinin ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda Google haritalar ve yorumlarda 10 Ekim 2018 ile 31 Ocak 2020 arasında Troya Müzesi’ne yönelik 1.347 adet ziyaretçi değerlendirme ve yorumu incelenmiştir. Araştırma sonucunda ziyaretçilerin müzeden memnuniyetlerinin yüksek olduğu ve başkalarına tavsiye ettikleri görülmüştür. Müze hizmet özelliklerinden müzenin mimarisinin, müzede sergilenen koleksiyon ve eserlerin, teknoloji kullanımı, sunum şekli ve bilgi içeriğinin ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca Troya Müzesi’nin Troya Ören Yeri’nin anlaşılmasını kolaylaştırdığı ve ziyaretçilerin Troya kültürü ile kahramanlarını gözünde canlandırılmasını sağladığı bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractToday, it is seen that cultural heritage elements are brought to the fore in order to offer tourists a new and different experience. Museums are structures that ensure the protection of cultural heritage and its promotion for cultural purposes. Due to these functions, museums become attraction elements that support tourism in their destinations. Some museums are a tourism product on their own and are a source of motivation for tourists to visit the destination. However, as in other service industries, quality problems in tourism affect tourism development. Disruptions in the management process of cultural heritage will cause decrease the quality and the satisfaction of the tourists from the services. The Troy Museum, which opened in Çanakkale in the 2018 Trojan Year and remained in the final of the 2020 European Year Museum competition, is an important attraction for tourism in region. In this context, the sharing of the people visiting the Troy Museum about the museum is examined, revealing the service characteristics, motivations, perceived value, satisfaction and recommendation intentions. In this context, 1,347 visitor reviews and comments about the Troya Museum which were made from 10 October 2018 to 31 January 2020 in Google maps and comments, were examined. As a result of the research, it was seen that the visitors were satisfied with the museum and recommended it to others. It was determined that the architecture of the museum, the collections and artifacts exhibited in the museum, the use of technology, presentation style and information content are among the service features of the museum. In addition, it was found that the Troy Museum facilitated the understanding of Troy Ruin and provided the visitors to enliven Trojan heroes and the culture of Troy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTroya Müzesien_US
dc.subjectHizmet kalitesien_US
dc.subjectMemnuniyeten_US
dc.subjecteWOMen_US
dc.subjectTroya Museumen_US
dc.subjectService Qualityen_US
dc.subjectSatisfactionen_US
dc.titleTroya Müzesi Elektronik Ziyaretçi Yorumlarının Hizmet Özellikleri, Memnuniyet ve Tavsiye Açısından İncelenmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Troya Museum Visitors’ Electronic Reviews In Terms of Service Quality, Satisfaction and Recommendationen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-6795-9289en_US
dc.relation.ispartofGastroia: Journal of Gastronomy And Travel Researchen_US
dc.departmentFakülteler, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümüen_US
dc.institutionauthorKorkmaz, Halilen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record