Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEşitti, Bekir
dc.contributor.authorTabatabaeinasab, Marziyehsadat
dc.date.accessioned2021-12-08T12:51:16Z
dc.date.available2021-12-08T12:51:16Z
dc.date.issued2021-03-31
dc.identifier.citationTabatabaeinasab, M. & Eşitti, B. (2021). İranlı Turistlerin Türkiye’yi Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerinde, Memnuniyet ve Destinasyon Hizmet Kalitesi Algılarının Etkisi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 5 (1) , 87-101en_US
dc.identifier.issn2602-4144
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/61121/825606
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3388
dc.descriptionEşitti, Bekir, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü) ; Tabatabaeinasab, Marziyehsadat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)en_US
dc.description.abstractTurizm sektörü ekonomik açıdan ulaştığı seviye nedeniyle dünya genelinde saygı değer bir iş alanı olarak kabul görmektedir. Bundan dolayı da ülkeler arasında turizm rekabeti ve kazanç elde etme arzusu giderek artmaktadır. İş alanı olarak yükselme gösteren turizm sektörü gelişme gösterdiği bölgeye kültürel ve sosyal açıdan katkı sağlamaktadır. Ülkelerin yaşadığı en önemli ekonomik sorun cari açıktır. Turizm sektörü ile söz konusu bölgede iş imkanının genişlemesi ve gelen turist sayısı ile cari açık azalmaktadır. Türkiye, turizm sektöründe bu artıların farkında olup; çeşitli yatırımlar gerçekleştirmekte ve turizm sektörüne büyük önem vermektedir. Bu çalışmada İranlı turistlerin seyahatlerinde Türkiye’yi tercih etme niyetleri incelenmiş olup Türkiye’yi tercih etmelerindeki faktörler belirlenerek, seyahat sırasında yaşamış oldukları sorunlara çözüm önerisi getirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Yapılan anket çalışmasıyla İranlı turistlerin beklenti ve memnuniyet düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anketten elde edilen verilerin analizi sonucunda, katılımcıların %87,9’unun üniversite mezun oldukları görülmüştür. Katılımcıların Türkiye’de tatil yaptıkları süreleri ortalama bir hafta ve seyahatlerini de büyük oranda acenteler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Konaklama türü seçiminde ise; en çok her şey dahil sistem tercih edildiği anlaşılmıştır. Destinasyon Hizmet Kalitesi ve memnuniyet değişkenlerinin tekrar ziyaret etmeyi anlamlı bir şekilde etkiledikleri görülmüştür. Özellikle beş yıldızlı otellere giden İranlı turistlerin destinasyon hizmet kalitesi algısı dört ve üç yıldızlı otellere göre daha fazladır.en_US
dc.description.abstractThe tourism sector is accepted as a respected business area worldwide at the level it reaches economically. As a result of this level reached, the tourism competition and the desire to gain earnings are increasing. The tourism sector, which is rising as a business area, contributes culturally and socially to the region where it develops. The most important economic problem faced by countries is the current account deficit. Along with the tourism sector, the current account deficit is reduced with the expansion of job opportunities ın the region and the number of tourists coming. Turkey, the tourism industry is aware of these pros attaches great importance to the tourism sector and carry out investments in this regard. The intention of this study were examined in Iranian tourists prefer Turkey trip in determining factor in choosing Turkey, aimed to bring solutions to the problems they have experienced during travel. Questionnaire technique, one of the quantitative research methods, was used in the study. Expectations and satisfaction levels of Iranian tourists were tried to be determined with the survey study. As a result of the analysis of the data obtained from the survey, it was seen that 87.9% of the participants graduated from university. Participants' average trip times a week and perform at their holiday in Turkey is largely through agencies. In the choice of accommodation type; It is understood that the most preferred system is all-inclusive system. It has been observed that the variables of destination service quality and satisfaction significantly affect the revisit intentions. Iranian tourists, especially those who go to five-star hotels, have a higher perception of destination service quality than four and three-star hotels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHer Şey Dahil Sistemien_US
dc.subjectHizmet kalitesien_US
dc.subjectİranlı turistleren_US
dc.subjectMemnuniyeten_US
dc.subjectTurist tercihien_US
dc.subjectAll Inclusive Systemen_US
dc.subjectIranian Touristsen_US
dc.subjectSatisfactionen_US
dc.subjectService Qualityen_US
dc.subjectTourist Preferenceen_US
dc.titleİranlı Turistlerin Türkiye’yi Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerinde, Memnuniyet ve Destinasyon Hizmet Kalitesi Algılarının Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Satisfaction and Destination Service Quality Perceptions on Iranian Tourists Revisit Intention to Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-5240-9233en_US
dc.authorid0000-0002-8815-0497en_US
dc.relation.ispartofGastroia: Journal of Gastronomy And Travel Researchen_US
dc.departmentFakülteler, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümüen_US
dc.institutionauthorEşitti, Bekiren_US
dc.institutionauthorTabatabaeinasab, Marziyehsadaten_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record