Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArda, Benan
dc.date.accessioned2021-11-29T11:35:38Z
dc.date.available2021-11-29T11:35:38Z
dc.date.issued2019-03-15
dc.identifier.citationArda, B. (2019). Anti-Sosyal Davranişlar Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Management and Political Sciences Review, 1 (1), 135-142.en_US
dc.identifier.issn2636-8684
dc.identifier.issn2791-6529
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/mpsr/issue/45230/522535
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3370
dc.descriptionArda, Benan, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Doktora Öğrencisi)en_US
dc.description.abstractSanayileşme ve küreselleşme süreci, yönetim ve örgüt düzeyindeki çalışmalara yenilikler getirmiştir. Özellikle son 50 yılda yönetim ve örgüt yazınında önemli gelişmeler olduğu görülmektedir. Hızla gelişen bu süreçte örgüt yönetimlerinde bireysel farklılıkların ve değerlerin dikkate alınmaya başlanması gerekliliği fark edilmiştir. Çünkü bireysel özelliklerin işgören motivasyonunun artması ile birlikte örgütsel karlılığı arttırması beklenmektedir. Ancak her ne kadar örgütsel yaşamda olumlu bir iklim oluşturulmaya çalışılsa da bireysel özellikler ve örgütsel unsurlar sebebiyle bazen işgörenlerin olumsuz davranışlar sergileyebildikleri görülmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada olumsuz örgütsel davranışlardan birisi olarak kabul edilen anti-sosyal davranışlar üzerine kavramsal bir inceleme yapılması amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe process of industrialization and globalization has brought innovations to the level of management and organization. Especially in the last 50 years there have been significant developments in the management and organization literature. In this rapidly evolving process the necessity of taking into account the individual differences and values in the organization administrations was noticed. Because the individual characteristics are expected to increase the organizational profitability with the increase of employee motivation. However, although it is tried to create a positive climate in organizational life, sometimes it is seen that employees can exhibit negative behaviors due to individual characteristics and organizational factors. Therefore, in this study, it is aimed to make a conceptual examination on anti-social behaviors which are considered as one of the negative organizational behaviors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnti-sosyal davranışen_US
dc.subjectÖrgütsel çevreen_US
dc.subjectAnti-social behavioren_US
dc.subjectOrganizational environmenten_US
dc.titleAnti-Sosyal Davranişlar Üzerine Kavramsal Bir İncelemeen_US
dc.title.alternativeA Conceptual Review On Anti-Social Behavioren_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-7530-5966en_US
dc.relation.ispartofManagement and Political Sciences Reviewen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı (SBF)en_US
dc.institutionauthorArda, Benanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record