Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞengül, Ümran
dc.date.accessioned2021-11-29T10:55:27Z
dc.date.available2021-11-29T10:55:27Z
dc.date.issued2019-03-15
dc.identifier.citationŞengül, Ü. (2019). Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Bulanik Vikor İle Belirlenmesi. Management and Political Sciences Review , 1 (1) , 93-116en_US
dc.identifier.issn2636-8684
dc.identifier.issn2791-6529
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/mpsr/issue/45230/517594
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3368
dc.descriptionŞengül, Ümran, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü)en_US
dc.description.abstractGünümüzde işletmelerin performansı, tedarik zincirinin önemli bir parçası olan tedarikçilerinin performansı ile ilişkilidir. Tedarikçiler, işletmeye üretim girdileriyle, mal ve hizmet sağlayan kişi ve/veya kuruluşlardır. Günümüzde doğru tedarikçilerle çalışmak, işletmelerin amaçlarına ulaşmasında önemli bir role sahiptir. İşletmeye en uygun tedarikçi veya tedarikçilerin seçimi; kalite, maliyet, teslimat performansı, teknik kapasite, tecrübe ve iş isteme isteği vb. bir çok amacı içinde barındıran çok amaçlı bir problemdir. Doğru tedarikçinin seçilmesi, tedarikçinin seçiminde kullanılan kriterlerin işletmenin iş koluna göre ve önem sırasının bir yönteme göre belirlenmesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışma da Çelik Dövme Sanayindeki bir firmanın tedarikçi seçimi problemini çözmek için kriterler belirlenmiş ve Bulanık VIKOR yöntemi ile önem sırası belirlenmiştir. Analiz sonucunda, tedarikçi seçiminde en önemli kriter, tedarikçi firmanın anahtar teslim (bitmiş iş) iş yapabilme becerisi, olarak tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractToday, the performance of enterprises is related to the performance of suppliers, which is an important part of the supply chain. Suppliers are the persons and / or organizations that provide goods and services with production inputs to the enterprise. Working with the right suppliers nowadays has an important role in reaching the goals of the enterprises. Selection of suppliers or suppliers best suited to the enterprise; quality, cost, delivery performance, technical capacity, experience and desire to request etc. it is a multipurpose problem that hosts many purposes. The selection of the right supplier is directly related to the criteria used in the selection of the supplier according to the business line of the company and the determination of the order of importance according to a method. In this study,en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTedarikçi seçim kriterlerien_US
dc.subjectBulanık mantıken_US
dc.subjectBulanıken_US
dc.subjectVIKORen_US
dc.subjectSupplier Selection Criteriaen_US
dc.subjectFuzzy Logicen_US
dc.subjectFuzzyen_US
dc.titleTedarikçi Seçim Kriterlerinin Bulanik Vikor İle Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination Of Supplier Selection Criteria By Fuzzy Vikoren_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-5867-863Xen_US
dc.relation.ispartofManagement and Political Sciences Reviewen_US
dc.departmentFakülteler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.institutionauthorŞengül, Ümranen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record